Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Debatindlæg: Pensionister og andre på overførselsindkomster går en hård vinter i møde

Nu vil regeringen give skattelettelser til lønmodtagere, men pensionisternes indkomst halter allerede langt efter lønmodtagernes.

Debatindlægget er bragt i Sjællandske Medier d. 1. november 2023

Af Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen

Pensionister mærker den høje inflation hver eneste dag, hver eneste måned. Det mærker vi i Ældre Sagens rådgivning, når bekymrede pensionister ringer og fortæller, at de ikke kan få økonomien til at løbe rundt og nu har taget hul på den smule opsparing, de har til uforudsete udgifter som tandlægeregninger - for at have råd til mad, varme- og elregninger.

Lige nu hører vi også, at folkepensionister banker på døren hos landets varmestuer og væresteder for at købe et varmt måltid mad. Eller få det helt gratis. Det siger noget om købekraften hos de folkepensionister, der har mindst.

Nu vil regeringen give skattelettelser til lønmodtagere, men pensionisternes indkomst halter allerede langt efter lønmodtagernes.

Mens lønmodtagerne i 2024 indhenter det tab, som fulgte efter den voldsomme inflation i 2022, har pensionister og andre på overførselsindkomster langt fra genvundet det tabte.

Folkepensionisterne har godt fire procent mindre at gøre godt med i 2024 i forhold til 2019, der var det sidste ”normale” år før covid19, uddeling af indefrosne feriemidler og eksplosion i energi- og fødevarepriser. For førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere ser det endnu værre ud.

De folkepensionister, der er berettiget til ældrecheck, fik et løft i 2023, men vi spejdede forgæves efter hjælp at hente i statsministerens tale ved åbningen af Folketinget i oktober. Statsministeren nævnte højere ældrecheck, men hun sagde ikke hvornår, og beskæftigelsesministeren har ikke nogen forhøjelse af ældrechecken med i sit lovprogram.

Regeringen synes åbenbart, at pensionisterne skal bære inflationen på deres skuldre, mens lønningerne i både den private og den offentlige sektor får lov at stige, og skatten på arbejdsindkomst sænkes.

Hvis det så var sådan, at de trange økonomiske kår blev modsvaret af en forbedret pleje og omsorg på ældreområdet, ville det være en lille trøst, men i 2024 kigger vi ind i mindre hjemmehjælp, færre hænder på plejehjem og længere ventetid på hospitalet.

Ældre Sagen foreslår at fremrykke reguleringen af folkepensionen og andre overførselsindkomster, så de udenfor arbejdsmarkedet ikke stilles væsentligt dårligere end de på arbejdsmarkedet. Forslaget kan finansieres af det finanspolitiske råderum uden at belaste den langsigtede økonomiske holdbarhed.

Misforstå os ikke. Vi synes bestemt den arbejdende danske befolkning fortjener rimelige økonomiske forhold. Men det gør folkepensionister og andre på overførselsindkomster også. Vi skal alle have mad på bordet hver dag, vi skal have varme i radiatoren og lys i lamperne. Vi vil også gerne have råd til at invitere familie og venner på et måltid mad. Vi vil gerne have råd til at give børnebørn og oldebørn en gave til jul og fødselsdag.

Sidst opdateret 31.01.2024