Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Debatindlæg: Værdig exit og stigende pensionsalder hænger sammen

Pensionsalderen i Danmark kan kun stige, hvis vi holder fast i mulighederne for værdig tilbagetrækning.

Ældre Sagen har i samarbejde med 3F givet dette indspark til de igangværende trepartsforhandlinger om tilbagetrækningsmuligheder.

Debatindlægget er bragt i Avisen Danmark torsdag d. 2. november 2023.

Af Tina Christensen, næstformand 3F og Bjarne Hastrup, adm. direktør Ældre Sagen

I kender anekdoten om manden, der ville vænne sin hest af med at spise. Han fandt løsningen, men hesten døde.

Det svarer lidt til at ville hæve pensionsalderen og samtidig forringe mulighederne for dem, der ikke kan klare det.
Nej. Og lad bare den ide dø så hurtigt som muligt. 

Der er rigtig mange, der gerne vil blive længere på arbejdsmarkedet.

Antallet af +70-årige, som stadig arbejder, er i de seneste 10 år steget 81 procent.

Det viser os, at det giver mening at gøre det så attraktivt som muligt for seniorerne at blive på arbejdsmarkedet.

Men det er desværre ikke alle, der er så heldige selv at kunne vælge.

Helbredet er altafgørende for, hvor længe vi kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Fakta om seniorer, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet

Af dem, der har fået seniorpension eller førtidspension, er det 9 ud af 10, der angiver helbredet som primær årsag til tilbagetrækning.

For dem, der er gået på Arne-pension, er det 2 ud af tre.

For dem, der er gået på efterløn eller folkepension, er det 11 ud af 20.

Det giver os et klart billede af, hvor vigtigt det er at holde fast i de ordninger, der i dag giver mulighed for værdig tilbagetrækning. 

Seniorpensionen og Arne-pensionen supplerer hinanden

Seniorpensionen og Arne-pension er to vigtige hjørnestene, der supplerer hinanden fint.

Seniorpensionen er for de nedslidte – Arnepensionen giver mulighed for at trække sig tilbage tre år før tid, hvis man selv vurderer, at man er for nedslidt til at have et godt arbejdsliv efter 44 år på arbejdsmarkedet.

Forringelser af seniorpension giver heller ikke den arbejdskraft, som regeringen regner med, og som vi i øvrigt har brug for.

Kun 4 pct. af de 60 – 66-årige kommer direkte fra beskæftigelse, før de kommer på seniorpension.

Hele 75 pct kommer fra ordninger, der indikerer problemer med helbred eller arbejdsevne, som fx sygedagpenge og flexjob.

Nødvendigt at sikre værdig tilbagetrækning

Så hold fast i de ordninger, der sikrer værdig tilbagetrækning. 

Brug kræfterne på at finde gode løsninger for de seniorer, der ufrivilligt føler sig skubbet ud af arbejdsmarkedet.

Tal fra Ældre Sagens Fremtidsstudie 2021 viser, at hele 29 pct. af dem, der har forladt arbejdsmarkedet, gerne ville være fortsat længere.

Nogle er nødt til at stoppe på grund af helbred, andre føler sig presset ud af arbejdsmarkedet som følge af opsigelse eller omstruktureringer. 

Det er der, potentialet ligger.

Læs debatindlægget på www.avisendanmark.dk

 

Sidst opdateret 31.01.2024