Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ensomhed

Ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed

Mandefællesskaber modvirker ensomhed

Ældre mænd deltager i langt mindre grad end ældre kvinder i aktiviteter, og de har generelt en mere usund livsstil.

Enlige ældre mænd dør tidligere end enlige ældre kvinder. Erfaring viser, at deltagelse i aktiviteter fører til sundere livsstil og mindre ensomhed.

Derfor er det vigtigt med målrettede indsatser, der får mændene med.

176 mandefællesskaber

I Ældre Sagen er det målet at få flere mænd med både som frivillige og som deltagere i aktiviteter.  I 2023 havde vi 176 mandefællesskaber, og det stiger stadig. 81 af landets 98 kommuner har i dag mandefællesskaber i Ældre Sagens regi.

Det er fx læsegruppe for mænd i Odense, træ- og metalværksted i Kerteminde, fodbold på Amager, Herreværelset i Roskilde, madlavning for mænd i Thisted-Hanstholm, cykelture for mænd i Ølgod og togklub for modeljernbane i Kruså.

Der arbejdes med fem typer at indsatser:

  • Understøttelse af opstart af konkrete aktiviteter i lokalafdelinger
  • Netværk for frivillige, der arbejder med mandefællesskaber
  • Mandefællesskabsambassadører
  • Samarbejder
  • Digitalisering

Samarbejde med andre organisationer

Gennem samarbejde med andre organisationer kan der opnås synergi. Udover Læseforeningen i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed, som allerede er samarbejdspartnere for mandefællesskaber, er Ældre Sagen i kontakt med Mænds Mødesteder/Forum for Mænds Sundhed og Repair Café Danmark.

Kontaktperson i Ældre Sagen om mandefællesskaber:

Lars Berg Schovsbo, lbs@aeldresagen.dk

 

Sidst opdateret 04.06.2024