Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Et godt arbejdsliv og værdig tilbagetrækning

Helbred kan stoppe arbejdslivet

En række udfordringer gør, at man ikke altid kan fortsætte med at arbejde, så længe man ønsker.

Mange seniorer har lyst til og mulighed for at fortsætte på arbejdsmarkedet så længe som muligt, men der er stadig en række udfordringer på arbejdsmarkedet, som gør, at det ikke altid er muligt.

En undersøgelse fra det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) på vegne af Seniortænketanken viser, at den hyppigste årsag til at forlade arbejdsmarkedet skyldes økonomi-, familie- eller fritidsrelaterede forhold, som for eksempel muligheden for at få efterløn eller pension og lysten til selv at bestemme, hvad man skal foretage sig.

Men beslutningen om at stoppe med at arbejde er for mange mere ufrivillig. Samme undersøgelse viser, at næsten hver fjerde er stoppet med at arbejde på grund af dårligt helbred, og 29 pct. er stoppet med at arbejde på grund af forhold på arbejdsmarkedet, som man har mindre indflydelse på.

Det handler bl.a. om, at man er blevet opsagt, for at undgå at få dårligt helbred, mistrivsel eller følte sig presset af ledelsen.

Læs mere i undersøgelse fra VIVE: Tilbagetrækningsalder og tilbagetrækningsårsager

Fremtidsstudie peger på årsager

I Ældre Sagens Fremtidsstudie 2021 er de 50-89-årige, der har forladt arbejdsmarkedet, blevet spurgt om, hvilke forhold der havde størst indflydelse på, at de holdt op med at arbejde.

35 pct. af alle adspurgte stoppede med at arbejde, fordi de havde lyst, mens ligeledes 35 pct. stoppede på grund af helbredet.

Knap hver sjette – 15 pct. – svarer, at de forlod arbejdsmarkedet efter en opsigelse eller en aldersgrænse. Det svarer i vægtede tal til over 150.000 personer.

Over halvdelen af de personer, der gerne ville have fortsat på arbejdsmarkedet længere, er stoppet på grund af helbredet, mens det kun er 35,5 pct. af samtlige af de adspurgte.

Læs mere: Hver 6. senior stopper efter fyring eller aldersgrænse

Fire årsager til at stoppe

Analysefirmaet Antropologerne har undersøgt, hvad der får os til at stoppe med at arbejde, når vi nærmer os pensionsalderen.

Undersøgelsen viser, at det at stoppe med at arbejde ofte ikke er et frit valg for den enkelte, og derfor kan det være med blandede følelser, at man forlader arbejdsmarkedet. Undersøgelsen fra Antropologerne viser, at de fire hyppigste årsager til at forlade arbejdsmarkedet er

  • At man er klar til at gå hjemme
  • At noget ændrer sig i privatlivet
  • At krop eller psyke siger stop
  • At arbejdspladsen siger stop 

Fysisk belastede ser oftere karrierestop som nød end lyst

En undersøgelse fra SeniorArbejdsLiv finder ligeledes, at lysten til selv at bestemme over sin tid og ønsket om mere fritid, som forventes at være de primære årsager til, at man forlader arbejdsmarkedet.

Her er det 18 pct., der forventer at måtte forlade arbejdsmarkedet på grund af dårligt fysisk helbred og 5 pct. pga. dårligt psykisk helbred.

Undersøgelsen peger dog også på, at personer med mindre fysisk krævende arbejde primært forventer at stoppe som følge af ønsker om mere selvbestemmelse over sin tid, mens personer med mere fysisk arbejde i højere grad forventer at stoppe med at arbejde, fordi de ikke forventer at ville kunne klare arbejdet længere pga. dårligt helbred.

Læs mere i undersøgelsen fra SeniorArbejdsLiv

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Se mærkesagen

Sidst opdateret 17.10.2023