Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Andet

Samværscafe

Vores Samværscafé er et tilbud til familier, som er ramt af demens, om hyggeligt samvær med andre, som er i den samme situation. For de pårørende vil der være mulighed for at udveksle erfaringer om det at være en demensramt familie. Kommunens demenskonsulent vil kunne være til stede efter behov.

Lokalafdeling

Kjellerup

Hvem

For alle

Pris medlemmer

Gratis

Pris ikke medlemmer

Gratis

Hvornår

1. mandag i hver måned
kl. 15.00 - 17.00

Mødested

Sandgårdsparken, Kjellerup.

Beskrivelse

Vi mødes over en god kop kaffe med kage/brød, og for den demensramte vil der være forskellige aktiviteter som spil, musik, leg med erindringskort eller -genstande, sang og musik. For den pårørende, som følger med, vil der være mulighed for at møde andre pårørende og udveksle erfaringer med dem om, hvordan det er at være en demensramt familie. Der vil være flere frivillige til stede, som alle har gennemgået Ældre Sagen kurser om demens eller som i deres arbejdsliv har arbejdet med demensramte. Har man spørgsmål til demenskonsulenten, kan denne inviteres til at deltage i caféen.