Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

It

It-hjælp i dit eget hjem - kontakt 3026 3017

Hjælp til MitID, e-boks, digital post, borger dk. internet m.m.Problemer med opsætning, tilslutning af printer og brug af pc.Et tilbud til ældre, der ikke selv har eksperticen.En frivillig kommer hjem til dig.

Tilmelding

Ring til 30 26 30 17

Lokalafdeling

Odense

Hvem

For alle

Pris medlemmer

60 kr., administrationsgebyr

Pris ikke medlemmer

60 kr., administrationsgebyr

Hvornår

Alle uger
Mandag kl. 13:00 - 16:00
Tirsdag kl. 10:00 - 13:00
Torsdag kl. 10:00 - 13:00

Mødested

Kochsgade 23 B, Odense