Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Motion

Motion for ikke motionsvante

Socialt samvær for ikke motionsvante med motion, sang og kaffe.

Tilmelding

Kontakt Lone Heiring Juelsbo, 22 22 16 92, gerne SMS.

Lokalafdeling

Arden

Hvem

For alle

Pris medlemmer

300 kr., ialt for 2.halvår 2023/1.halvår 2024

Pris ikke medlemmer

300 kr., ialt for 2.halvår 2023/1.halvår 2024

Hvornår

Alle uger
Torsdag kl. 10:00 - 11:30

Mødested

Kulturhuset i Arden.