Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Motion

Selvtræning

Selvtræning er et tilbud til selvhjulpne pensionister fra 65 år bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tilmelding

Tilmelding kan ske til Jannie Basse, selvtraening@ltk.dk., tlf. 20 18 05 86 kl. 9-10

Lokalafdeling

Lyngby-Taarbæk

Hvem

For alle

Pris medlemmer

Gratis

Pris ikke medlemmer

Gratis

Hvornår

Alle uger
Mandag kl. 16:00 - 19:00
Onsdag kl. 16:00 - 19:00
Torsdag kl. 07:45 - 08:45
Ovennævnte tider er på TRC (Møllebo). I Lyngby Idrætsby mandag til torsdag i dagtimerne. Interesserede kan blive skrevet på venteliste. Der søges oprettet 2 nye hold torsdage mellem kl. 11-13

Mødested

TRC (Møllebo) Lyngby Hovedgade 1A, 2800 Lyngby og Lyngby Idrætsby Lundtoftevej 53A 2800 Kgs Lyngby

Beskrivelse

Træningen forgår på TRC (Møllebo) og i Lyngby Idrætsby primo september til medio maj. Lukket i uge 7 og uge 42, de 3 dage før påske, og ugerne omkring jul og nytår.

Selvtræning er tilbud om træning èn time ugentlig for selvhjulpne indskrevne motionister. Det er ikke muligt at gå på flere hold. Træningstøj anbefales, og der skal benyttes indendørs træningssko. Medbring gerne en flaske med vand. Hænder afsprittes inden start på timen, og hvert træningsredskab skal sprittes af, hver gang en motionist har benyttet det.

Indskrevne motionister forventes at have et stabilt fremmøde. Ved gentagne udeblivelser kan motionisten blive frameldt holdet.

På hvert hold er der frivillige instruktører, som er der af interesse. Instruktørerne har gennemgået et par dages uddannelse gennem Ældre Sagen.