Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Sang

Korsang

Syng med Karisma Koret.

Tilmelding

Hans Ryborg, 60 19 83 28, kl. 17-19.

Lokalafdeling

Horsens Nord

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

pr. halvår incl. kaffe.

250 kr.

Hvornår

Lige uger
Mandag kl. 09:30 - 11:30

Mødested

Ceres Centret, Nørretorv 1-3