Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Digitale løsninger og alternativer

MitID, digital post og digital selvbetjening

Sådan hjælper du som pårørende uden at logge ind med andres MitID

Her kan du læse, hvordan du hjælper med bank, post, læge osv. på nettet, hvis du er pårørende til en person, der ikke selv kan bruge MitID

Måske har du tidligere hjulpet et ældre familiemedlem med NemID eller MitID, fordi de har svært ved selv at logge ind for fx at tjekke netbank, læse breve i e-Boks og lignende.

Men faktisk er reglerne sådan, at du ikke må logge ind med andres MitID – heller ikke selv om du gør det i en god mening for at hjælpe. MitID er personligt og må kun bruges af personen selv.

Det kan være nødvendigt med en fuldmagt

Som pårørende skal du have fuldmagt for at kunne hjælpe en, der ikke kan bruge MitID.

Fuldmagten skal beskrive, hvad du må hjælpe med. Det kan være personlige forhold som kontakt til offentlige myndigheder eller økonomiske forhold – fx betaling af regninger eller salg af ejendom.

Læs mere om fuldmagter

Læs mere om digitale fuldmagter på www.borger.dk

Kontakt det offentlige med en digital fuldmagt

På www.borger.dk kan du få en digital fuldmagt på udvalgte områder med selvbetjeningsløsningen ”Digital Fuldmagt”. Det kan du gøre på to måder:

  1. Den, du er pårørende til, kan selv logge ind på borger.dk og give dig digital fuldmagt til udvalgte områder.
  2. Du kan logge på www.borger.dk og anmode den, du er pårørende til, om en digital fuldmagt.

Du kan vælge, om anmodningen skal sendes digitalt eller med almindelig papirpost.

Sendes den digitalt, skal den, du har anmodet om digital fuldmagt, godkende anmodningen digitalt ved at logge på www.borger.dk med sit MitID.

Sendes den med almindelig papirpost, skal brevet underskrives i hånden af den, du er pårørende til. Medmindre du har en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft, eller du har en generalfuldmagt. I så fald er det dig som fuldmægtig, der skriver anmodningen under.

Når brevet er underskrevet, sendes en kopi af alle sider retur til Digitaliseringsstyrelsen Borgerservice enten med brevpost eller indscannet og sendt med Digital Post.

Har du skrevet under som fremtidsfuldmægtig eller på baggrund af en generalfuldmagt, skal kopi af fuldmagten medsendes. Er du fremtidsfuldmægtig, skal du også medsende kopi af personbogsattesten.

Undersøg mulighederne med digital fuldmagt

Det er ikke alle offentlige myndigheder, der er omfattet af selvbetjeningsløsningen ”Digital Fuldmagt” på www.borger.dk.

Derfor bliver du nødt til at undersøge, hvordan du i de ikke omfattede tilfælde får en digital fuldmagt.

Du kan fx få digital fuldmagt til Udbetaling Danmarks område på www.borger.dk

Du kan få digital fuldmagt til SKAT på www.skat.dk

Hvis det ikke er muligt at få en digital fuldmagt, må du hjælpe på en anden måde end digitalt.

Det kan fx være ved at bede om en papirblanket, hvis du skal ansøge om en ydelse på vegne af et ældre familiemedlem.

Sådan kontakter du banker og forsikringsselskaber

Har du som pårørende brug for at få adgang til bankkonti, skal du tale med banken om, at du med en fuldmagt kan få godkendelse til at logge ind på vedkommendes netbank med dit eget MitID.

Hvis du skal have digital fuldmagt til fx forsikringsselskaber, teleselskaber eller pensionsselskaber, skal du kontakte den pågældende virksomhed.

De kan hjælpe dig med, hvilke muligheder du har i forhold til at hjælpe din pårørende.

Få adgang til Digital Post

Med en fuldmagt er det muligt at oprette læseadgang til et familiemedlems digitale postkasse. På den måde kan du læse posten ved at logge på med dit eget MitID.

Der er kun tale om en læseadgang, og det er derfor ikke muligt for dig at skrive fra en andens digitale postkasse.

Skal du skrive til en offentlig myndighed, er du nødt til at gøre det fra din egen digitale postkasse eller med almindelig papirpost. I begge tilfælde skal du vedlægge en fuldmagt, der viser, at myndigheden må kommunikere med dig som fuldmægtig på vegne af en anden. 

Læs mere om læseadgang til Digital Post (via borger.dk)

Spørgsmål om digital fuldmagt

Du kan altid kontakte Ældre Sagens rådgivning, hvis du har spørgsmål om digitale fuldmagter eller andre spørgsmål vedrørende digital kontakt til det offentlige.

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Læs hvordan du må hjælpe andre med MitID 

Sidst opdateret 02.05.2024