Digital kontakt til det offentlige

Digital Post og selvbetjening

Bliv fritaget for Digital Post

Det er obligatorisk for alle over 15 år at modtage post digitalt fra det offentlige. Der er dog mulighed for, at du kan få hjælp eller helt blive fritaget for digital post.

 

Du kan blive fritaget for Digital Post fra det offentlige af forskellige grunde. Du skal henvende dig hos din lokale Borgerservice for at søge om fritagelse. 

Hvem kan blive fritaget

Du kan blive fritaget for Digital Post, hvis:

  • Du har en kognitiv funktionsnedsættelse. Det kan fx være, hvis du har en demenssygdom.
  • Du har fysiske funktionsnedsættelser. Det kan fx være, hvis du er blind.
  • Du ikke har adgang til en computer. Det gælder også, hvis du ikke kan bruge computeren, der er i hjemmet, fx fordi det er din ægtefælles. Du skal være opmærksom på, at en smartphone eller tablet, fx iPad, også gælder som en computer.
  • Du har sproglige barrierer, som gør det vanskeligt for dig at bruge Digital Post. Det kan fx være, hvis du er ordblind.
  • Du har praktiske udfordringer med at få oprettet et NemID. Hvis du fx ikke har et pas eller kørekort og derfor skal møde op i Borgerservice, men har vanskeligt ved at komme dertil fx på grund af gangbesvær.
  • Du er registreret som udrejst af Danmark
Videoen vises ikke, da cookies er fravalgt. Klik her for at tilvælge marketingscookies

Sådan søger du om fritagelse

Du skal henvende dig personligt på Borgerservice i den kommune, du bor i. Det er ikke nok at ringe. Du skal medbringe gyldig legitimation fx dit sygesikringsbevis eller pas. På Borgerservice skal du udfylde en fritagelsesblanket, hvor du skriver under på, at du opfylder mindst én af betingelserne for fritagelse. Du er dog ikke forpligtet til at angive, hvad grunden er. Kommunen kan derfor ikke kræve dokumentation for grunden til din fritagelse. 

Download fritagelsesblanketten

Hvis en pårørende skal søge om fritagelse på vegne af mig

Det er muligt at søge om fritagelse på vegne af en anden. Det er derfor muligt, at fx et familiemedlem kan søge om fritagelse for dig. Det sker ved, at personen henvender sig i Borgerservice med en gyldig fuldmagt. Bemærk, at personen kan søge om fritagelse på vegne af dig i en hvilken som helst Borgerservice i landet. Det er altså ikke nødvendigt at møde op i din lokale Borgerservice i den kommune, du bor.

Download fuldmagt til ansøgning om fritagelse for Digital Post

Fritagelsen gælder permanent

Når du har fået en fritagelse for Digital Post, så gælder den permanent. Du har mulighed for at bede din kommune om at ophæve din fritagelse, hvis du igen ønsker at modtage din post digitalt.

Giv læseadgang til en anden person

Du kan give fx dine børn eller børnebørn adgang til din digitale post. Det er en mulighed, der kan være et alternativ til fritagelse. Du skal være opmærksom på, at det stadig er dig, der har ansvaret for, at din digitale post bliver læst, selv om du giver en anden person læseadgang.

Du kan give læseadgang til en anden enten via Digital Post på www.borger.dk, på e-Boks eller ved at henvende dig i Borgerservice. Du kan også lade en anden gå i Borgerservice for at oprette læseadgangen for dig. Det kræver en gyldig fuldmagt fra dig, og at personen har egen legitimation med. 

Download blanketten til etablering af læseadgang på borger.dk

Er jeg undtaget fra digital selvbetjening

Du er ikke automatisk undtaget fra digital selvbetjening, fordi du er fritaget for Digital Post. Du skal kontakte din lokale Borgerservice, hvis du har brug for at blive undtaget fra digital selvbetjening. Vær opmærksom på, at du ikke kan få en generel undtagelse fra digital selvbetjening. Undtagelsen sker fra gang til gang.

Læs artiklen: Bliv undtaget fra digital selvbetjening

Sidst opdateret 17.03.2021