Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

Vejledning til fremtidsfuldmagter

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, så andre kan handle på dine vegne, hvis du engang i fremtiden bliver syg eller svækket og ikke kan varetage dine egne interesser.

Nu er det muligt at give et andet menneske lov til at handle på dine vegne engang i fremtiden, hvis der skulle blive brug for det. Du kan nemlig oprette det, der hedder en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er ment til at skulle træde i kraft, hvis du engang ude i fremtiden ikke længere kan varetage din økonomi eller andre forhold, som fuldmagten omfatter. Det kan være, hvis du bliver syg, mentalt svækket eller lignende.

Man kan oprette en fremtidsfuldmagt for ét område/forhold eller samlet for flere forhold i én fremtidsfuldmagt.

Du skal være fyldt 18 år for at kunne oprette en fremtidsfuldmagt. Derudover skal du kunne handle fornuftsmæssigt, som det hedder i loven, på det tidspunkt, du opretter fuldmagten.

Hvad koster fremtidsfuldmagt

Der vil være udgifter til advokat og notar. Det er forklaret længere nede i artiklen. Og der vil også være udgifter til lægeerklæring, når fremtidsfuldmagten skal i brug.

Rådfør dig med en advokat

I Ældre Sagen anbefaler vi, at du rådfører dig med en advokat, inden du opretter en fremtidsfuldmagt. Der er er mange juridiske og praktiske forhold, der skal tages stilling til, for at fremtidsfuldmagten bliver brugbar, når den skal træde i kraft i fremtiden.

Hvad skal fremtidsfuldmagten indeholde

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du – ligesom ved andre fuldmagter – tage stilling til en række forskellige forhold inden. Fx hvad fremtidsfuldmagten skal kunne bruges til og af hvem.

Læs mere om overvejelserne i forbindelse med fuldmagter i håndbogen "Værd at vide"

Du skal vælge en fremtidsfuldmægtig

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du finde ud af, hvem der skal være fuldmægtig og varetage dine interesser i fremtiden, hvis der bliver brug for det.

Vælg den rigtige fremtidsfuldmægtige

Giv kun fuldmagt til personer, du har fuld tillid til (også i fremtiden). Og det skal være en, som du er tryg ved at give adgang til meget personlige informationer om dig. Fx helbredsmæssige forhold.

Det skal også være en person, som du mener, er kompetent og villig til at påtage sig opgaven, og som kan håndtere og har det godt med det ansvar, der følger med at være fremtidsfuldmægtig for dig.

Mere end én fremtidsfuldmægtig

Du kan godt vælge mere end én fremtidsfuldmægtig. Hvis du vælger flere fremtidsfuldmægtige, skal du tage stilling til, om de skal være sideordnede og træffe beslutningerne på dine vegne sammen eller hver for sig på hver sit område.

Du kan også rangordne, så den ene fuldmægtig kun skal varetage dine interesser, hvis den anden fuldmægtig ikke kan.

I visse tilfælde kan det være en ulempe at have flere fuldmægtige. Fx hvis de fuldmægtige ikke kan blive enige om, hvordan der skal handles i en given situation. Det vil betyde, at fuldmagten så ikke kan fungere efter hensigten.

Sådan bliver fuldmagten gyldig

En fremtidsfuldmagt skal registreres og underskrives digitalt i fremtidsfuldmagtsregisteret. Det er en forskel fra almindelige fuldmagter. Så vær opmærksom på det.

På den måde bliver fuldmagten gjort tilgængelig for fuldmagtsgiver, Familieretshuset og domstolene.

Du skal også forbi en notar, som skal bevidne, at du kan handle fornuftigt på det tidspunkt, hvor du opretter fremtidsfuldmagten. Det skal ske senest et halvt år efter fremtidsfuldmagtens registrering i fremtidsfuldmagtsregistret. Det koster et gebyr at få notaren til at bekræfte din underskrivelse af fremtidsfuldmagten. Du skal være tilstede fysisk og bekræftelsen sker digitalt på stedet.

Hvis du ikke har mulighed for at møde op fysisk ved notaren, kan du få notaren til at komme til dig på fx din hjemmeadresse eller hospitalet.

Læs om trinene ved oprettelse af fremtidsfuldmagter på Tinglysningsretten.dk

Hvis du er fritaget for Digital Post

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du oprette en fremtidsfuldmagt på papir, som du så skal indlevere og underskrive hos Familieretshuset ved at møde op personligt.

Se liste over Familieretshusets adresser

Familieretshuset skal på den måde tjekke, om du er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Hvis du opretter fremtidsfuldmagt på den måde, skal du ikke forbi en notar.

Ændre i en fremtidsfuldmagt

Hvis du senere ønsker at ændre i den fremtidsfuldmagt, du har oprettet i fremtidsfuldmagtsregisteret, skal du oprette en ny fremtidsfuldmagt, der erstatter den tidligere fremtidsfuldmagt. Du kan altså ikke rette i en eksisterende fremtidsfuldmagt.

Det er en god idé, at du, fx hver femte år, tjekker, at fuldmagten dækker de områder, du ønsker, og at dine fuldmægtige stadig er nogle, du har tillid til.

Når fuldmagten skal i brug

Hvis det i fremtiden skulle blive aktuelt at gøre brug af fuldmagten, fordi du er blevet syg eller lignende, skal fuldmagten "sættes i kraft" rent juridisk.

Når fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft, skal der indgives en anmodning til Familieretshuset om at få fuldmagten sat i kraft og en lægeerklæring om fuldmagtsgiverens (din) aktuelle helbredstilstand.

Hvornår kan fremtidsfuldmagten bruges

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når den, der har givet fuldmagten, ikke længere kan varetage sine interesser inden for de områder, der er omfattet af fremtidsfuldmagten. Eller hvis fuldmagtsgiveren selv ønsker at sætte fuldmagten i kraft.

Familieretshuset vurderer, om betingelserne, for at fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, er opfyldt.

Ældre Sagens pårørendefuldmagter

Ældre Sagen har udviklet et fuldmagtsprogram med tre typer pårørendefuldmagter. De vedrører økonomi, fast ejendom og personlige forhold.

Ældre Sagens pårørendefuldmagter er ment til at gælde i de situationer, hvor man er gift og har delingsformue (fælleseje). På nær fuldmagten vedrørende personlige forhold, der gælder for alle.

Fremtidsfuldmagten kan gives til alle og begrænser sig altså ikke til ægtefæller, der har delingsformue (fælleseje).

Du kan oprette pårørendefuldmagterne gratis, og de kan ændres løbende i modsætning til fremtidsfuldmagten. Pårørendefuldmagterne kan bruges uden notarpåtegning og ikraftsættelse af Familieretshuset.

Vælger du at bruge pårørendefuldmagterne skal du være opmærksom på, at en fremtidsfuldmægtig, der har en fremtidsfuldmagt i økonomiske forhold, kan tilbagekalde andre fuldmagter inden for fremtidsfuldmagtens område. Eksempelvis en pårørendefuldmagt vedr. økonomi.

Læs Justitsministeriets vejledning om oprettelse af fremtidsfuldmagter 

Læs også: En pårørendefuldmagt kan hjælpe dig

Få overblik over forskellen på forskellige typer af fuldmagter

Sidst opdateret 02.09.2019