Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Besparelser på ældreområdet har ført til markant fald i hjemmehjælp til ældre

Fra 2010 til 2020 er omfanget af hjemmehjælpen faldet med henholdsvis 24 pct. og 28 pct. for de +65 og +80-årige, hvilket skyldes, at antallet af personer visiteret til hjemmehjælp er faldet ligesom de får hjælp i kortere tid.

Ældre Sagens beregninger er baseret på tal for befolkningsudvikling og antallet af visiterede timer til hjemmehjælp fra Danmarks Statistik. Derudover tager de fremskrevne beregninger udgangspunkt i estimerede gennemsnitlige enhedsudgifter pr. ældre.

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

DER SKAL ALTID VÆRE MULIGHED FOR GOD OG VELFUNGERENDE HJÆLP OG PLEJE – MED UDGANGSPUNKT I DEN ENKELTES BEHOV.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 20.03.2023