Ældre i tyndt befolkede områder

Analyserne opridser udfordringer ved at bo i yderområder og kortlægger de forskellige gevinster ved en øget seniorbosætning i tyndt befolkede områder.

 Analysen "Fra Udkant til Forkant" sætter både fokus på de positive ting, som er ved at have ældre i tyndt befolkede områder, men forsøger også at opridse de udfordringer, som de ældre støder på i deres dagligdag. Analysen giver konkrete forslag til, hvordan disse udfordringer kan løses på både kort og lang sigt. 

"Seniorbosætning i yderområder" er udarbejdet af DAMVAD Analytics for Ældre Sagen. Analysen kortlægger de menneskelige, ressourcemæssige og økonomiske gevinster ved en øget seniorbosætning i yderområderne. 

Sidst opdateret 02.09.2019