Mad

Mad og måltider skal styrke sundhed og trivsel

Problemer med underernæring

Underernæring og fejlernæring er et problem blandt småtspisende ældre. Op mod hver femte, der er omfattet af ældrepleje, er underernæret.

Op imod 60 pct. af ældre i plejebolig og i hjemmeplejen er i risiko for underernæring.

Mange bliver småtspisende og mister appetitten med alderen. Ældre, der ikke får nok af det rigtige at spise, risikerer at tabe sig og blive underernærede og/eller fejlernærede.

Underernæring rammer især ældre mennesker, hvis de er svækkede og bor alene, bor på plejehjem eller bliver indlagt på sygehuset. 

Statistik over underernærede

Der findes ikke præcise tal for, hvor mange der er reelt underernærede, men på baggrund af studier skønnes det, at:

  • Hjemmeboende ældre, der modtager hjemmehjælp: Op mod 27 pct. taber sig uplanlagt
  • Beboere på plejehjem: Op mod 42 pct. taber sig uplanlagt
  • Ældre medicinske patienter: Ca. 43 pct. taber sig, mens de er indlagt
  • Samlet set er op imod 60 pct. af ældre i hjemmeplejen eller på plejehjem i risiko for at blive underernærede
  • Omkring 60-87 pct. af plejehjemsbeboere lider af dysfagi (synkebesvær)

Dyrt for samfundet 

Underernæring betyder blandt andet, at ældre medicinske patienter er indlagt i længere tid og oftere genindlægges. Samtidig vokser deres behov for hjemmehjælp og sygepleje. 

Beregninger viser, at underernæring årligt koster samfundet 6 milliarder kroner.

Læs også: Hurtig handling når vægten daler

Mad

Mad skal fylde langt mere i arbejdet med ældres trivsel, mener Ældre Sagen
Se mærkesagen

Sidst opdateret 01.12.2021