""

Hjemmehjælp

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

I gennem de seneste år har vi oplevet en stadig reduktion i antallet af ældre, der modtager hjemmehjælp. Det skyldes til dels, at vi som befolkning generelt er blevet mere raske, samt at vi lever længere. Tillige har hverdagsrehabiliteringen i kommunerne givet nogle ældre, der søger om hjemmehjælp, mulighed for selv at klare sig i hjemmet uden hjælp. Det er positivt, at flere og flere kan klare sig uden støtte fra hjemmepleje m.fl.

Læs Ældre Sagens synspunkter om hjemmehjælp og plejehjem i forbindelse med corona-krisen

Ældre må ikke lades i stikken

Vi må dog samtidig fastholde, at der stadig er en stor gruppe af svækkede ældre, der har brug for hjælp til at klare hverdagens fornødenheder. Det er afgørende, at ingen ældre med behov for hjælp lades i stikken. Og der skal fortsat eksistere en god og tilstrækkelig hjemmehjælp for de, der har behov for det.

Desværre må vi konstatere, at ikke alle får den hjælp, de har behov for. En stadig større del af svækkede ældre med behov for hjælp til daglige gøremål oplever, at de ikke kan få den fornødne hjælp. Det kan vi som samfund ikke være bekendt. Hjemmehjælpen skal være der til alle, der har behov for hjælp

Læs også: Alarmerende stigning i udækket behov for hjemmehjælp

Hverdagsrehabilitering er et tilbud

Når kommunerne tilbyder hverdagsrehabilitering, er det afgørende, at der alene er tale om et tilbud. For Ældre Sagen er det vigtigt, at alle ældre kan føle sig trygge ved, at et rehabiliteringsforløb ligeledes bliver tilrettelagt efter den enkeltes mål, ønsker og behov. Og at alle skal modtage den nødvendige støtte under et rehabiliteringsforløb.

Ældre Sagen ser hverdagsrehabilitering som en positiv og vigtig del for at kunne blive boende i eget hjem så længe som muligt. Men det er afgørende, at det alene er et tilbud til de, der kan have fordel af det. Og at hjemmehjælp forbliver en mulighed for de, der ikke vil have fordel af rehabiliteringen.

Ikke for at spare

Hverdagsrehabilitering må aldrig blive en foranstaltning for at kunne spare på hjemmehjælpen. Rehabilitering skal hjælpe ældre til at kunne klare sig selv længst muligt.

Læs også: Ældre Sagens åbne brev om forholdene i hjemmeplejen

Sidst opdateret 24.11.2020