Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Hjemmehjælp og rehabilitering

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Kommunerne skal vurdere om ældre, der søger om eller allerede modtager hjemmehjælp, kan rehabiliteres, så de helt eller delvist kan klare sig uden hjælp.

Formålet er at hjælpe svækkede ældre til den bedst mulige funktionsevne og dermed en større livskvalitet. Hverdagsrehabilitering kan udskyde eller nedsætte behovet for hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp.

Ældre Sagen ser rehabilitering som en positiv og vigtigt del for at kunne blive boende i eget hjem så længe som muligt. Men det er afgørende, at rehabilitering er et tilbud til de, der kan have fordel af det. Og at hjemmehjælp forbliver en mulighed for de, der ikke vil have fordel af rehabilitering.

Læs også: Mål og motivation i centrum

Rehabilitering med den nødvendige støtte

For Ældre Sagen er det vigtigt, at alle ældre kan føle sig trygge ved, at et rebabiliteringsforløb bliver tilrettelagt efter den enkeltes mål, ønsker og behov. Og at alle skal modtage den nødvendige støtte under et rehabiliteringsforløb.

Ældre Sagen følger implementeringen af lovgivningen og arbejder for, at omstillingen lokalt i kommunerne bliver så optimal som mulig.  

Det er afgørende, at ingen borgere med behov for hjælp lades i stikken. Og der skal fortsat eksistere en god og tilstrækkelig hjemmehjælp for de, der har behov for det.
 
Rehabilitering må aldrig blive en foranstaltning for at kunne spare på hjemmehjælpen. Rehabilitering skal hjælpe ældre til at forblive selvhjulpne længst mulig.

Læs også: Bevar hjemmehjælp til svækkede ældre

Inddrag borgeren fra start

Kommunen skal tilrettelægge rehabiliteringen i tæt samarbejde med den ældre og tage udgangspunkt i den ældres individuelle mål for forløbet.

Der kan være tilfælde, hvor et rehabiliteringsforløb afbrydes. Fx kan sygdom eller manglende motivation være årsag til, at en svækket ældre ikke gennemfører forløbet.

Læs også undersøgelsen : Ældres oplevelse af hverdagsrehabilitering

Sidst opdateret 26.11.2018