""

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Der skal altid være mulighed for god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

 

For mange svækkede ældre er hjemmehjælp helt afgørende og uundværlig i dagligdagen, når man ikke længere kan klare sig selv.  

Hjemmehjælp skal være med til at sikre, at alle danskere kan leve et trygt og værdigt liv.

En god hjemmehjælp skal tilgodese hjælp til såvel fysiske som psykiske og sociale behov. 

Velfærdssamfundet skal træde til

Hjemmehjælpen er en af grundpillerne i det danske velfærdssamfund, når vi bliver gamle.

""Vi betaler skat gennem hele livet ud fra en forudsætning om, at velfærdssamfundet vil træde til, hvis man får brug for hjælp til at klare sig i dagligdagen.

Hjemmehjælp til svækkede ældre er en central del af den forståelse.

For Ældre Sagen er det afgørende, at hjemmehjælpen altid tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og samlede livssituation.

Hjemmehjælp eller hjælp i hjemmet skal, som loven tilsiger, gives ud fra en individuel betragtning.

Behov for mere hjælp

Hjemmehjælpsområdet har i de seneste år været under pres. Antallet af hjemmehjælpstimer er i løbet af de sidste ti år svundet ind med næsten 8 millioner timer årligt på landsplan.

Samlet set giver det et billede af, at vi som velfærdssamfund i stadig stigende grad ikke tilbyder den hjælp til svækkede ældre, som de har behov for.

Læs synspunktet: Indflydelse på sin hjemmehjælp

Ældre Sagen foreslår

  • Ældre, der har behov for hjælp, skal, i langt højere grad end i dag, inddrages i hvordan, hvornår og til hvad hjælpen skal gives.
  • Medarbejdere i ældreplejen skal have større ansvar for det daglige arbejde og organiseres på en måde, der fremmer gode relationer mellem medarbejdere og de svækkede ældre, dvs. mindre teams omkring den ældre.
  • Fokus på gode relationer mellem hjemmehjælpsmodtagere og personale – hjemmehjælpsmodtagere er mennesker, ikke opgaver.
  • Entydigt ledelsesmæssigt fokus på kerneopgaven – dvs. plejen. Lederne skal væk fra computeren og ud blandt medarbejdere og hjemmehjælpsmodtagere.
  • Aktivt og inddragende samarbejde med pårørende og bedre støtte til pårørende.
  • Opgør med den nuværende kommunale visitationsmodel – fx forsøg med selvvisitation.

Læs synspunktet: Hjemmehjælp på ældres præmisser

Sidst opdateret 13.01.2022