Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ensomhed

Ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed

Ældre Sagen ønsker en national ensomhedsstrategi

Følelsen af ensomhed kan ramme alle, men der er grupper - bl.a. en del ældre mennesker - som er særligt udsatte. De har brug for en national ensomhedsstrategi.

 

Følelsen af ensomhed kan ramme alle, men der er nogle grupper, som er særligt udsatte.

Det er den ældre, der mister sin ægtefælle, venner eller førlighed, førtidspensionisten, der er socialt isoleret, mennesker med handicap eller ægtemanden med en alvorligt syg kone. 

Alt for mange oplever ensomhed

Ensomhed rammer mennesker med langvarig psykisk sygdom og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Men det er også unge, og især unge kvinder, som oplever svær ensomhed.

Alt for mange danskere rammes af ensomhed. Det anslås, at 600.000 voksne, heraf 100.000 over 65 år, oplever svær ensomhed. Hertil kommer 20.000 børn i alderen 11-15 år. (Disse tal er indsamlet under coronanedlukningen i 2021 og skal tages med forbehold).

Svær og langvarig ensomhed er alvorlig

Oplevelsen af svær ensomhed er et alvorligt problem med betydelige konsekvenser.

Svær og langvarig ensomhed giver således både mental mistrivsel og forårsager fysisk sygdom som f.eks. hjertekar-lidelser og demens.

Samtidig har svært ensomme mennesker ofte usund livsstil, der gør dem mere udsatte for alvorlige sygdomme som kræft. 

Ensomheden vokser i samfundet

Hvert år er ensomhed således relateret til mere end 770 dødsfald i Danmark, og Sundhedsstyrelsen opgør de samlede omkostninger grundet ensomhed til over 8 mia. kr. årligt. 

Ensomhed er derfor ikke kun den enkeltes problem. Det er et tungt problem for samfundet.

Ensomheden vokser i takt med, at samfundet ændrer sig. Det personlige møde er blevet kortere og mere flygtigt. Teknologien løser langt mere end tidligere.

Der er flere ældre, som bliver længere i eget hjem og bor alene, og et stigende antal pårørende til alvorligt syge er i risiko for at føle sig ensomme. 

Læs også: Ingen ældre skal føle sig ensomme

En national ensomhedsstrategi er et skridt på vejen

Sammen med Røde Kors har Ældre Sagen det seneste år arbejdet på, at Danmark får en national ensomhedsstrategi, som de har det i fx Norge og i England.

Sammen med 88 andre organisationer har vi udarbejdet et inspirationsoplæg til en national ensomhedsstrategi, som vi har sendt til Christiansborg.

Og initiativet har båret frugt. I november 2021 besluttede et bredt flertal på Christiansborg, at der i løbet af 2022 skal udarbejdes en national ensomhedsstrategi med tilhørende handlingsplan.

Strategien skal ikke bare handle om enkeltindivider, men om at påbegynde en national samtale om ensomhed. Og om at skabe et sammenhængende samfund, hvor ensomheden ikke stiger, men falder.

Oplægget indeholder konkrete anbefalinger til regeringen til at nedbringe ensomhed inden for fem områder: hjem og bolig, skole og uddannelse, fritid og fællesskaber, arbejdsliv og beskæftigelse samt sundhed og pleje.

Læs også: Inspirationsoplæg til en national ensomhedsstrategi

Motion er sjovere i et fællesskab

Find et fællesskab

Ensomhed

Oplever du, at hverdagen, der før var fuld af liv, samvær og hygge, nu føles tom og stille, så bliv en del af fællesskabet i en af vores 215 lokalafdelinger.

Husk, at du ikke er alene, hvis du af og til føler dig ensom. Ensomhed er udbredt folk over 65 år. Faktisk føler over 50.000 ældre sig ensomme i hverdagen, og det tal er stigende.

Få gode råd til at finde nye fælleskaber, en besøgsven eller en at følges med. 

Sidst opdateret 22.09.2022