Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ensomhed

Ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed

Ældre Sagen ønsker en national ensomhedsstrategi

Følelsen af ensomhed kan ramme alle, men der er grupper - bl.a. en del ældre mennesker - som er særligt udsatte. De har brug for en national ensomhedsstrategi.

Følelsen af ensomhed kan ramme alle, men der er grupper - bl.a. en del ældre mennesker - som er særligt udsatte. De har brug for en national ensomhedsstrategi, der lanceres i 2023.

Følelsen af ensomhed kan ramme alle, men især ældre, der mister sin ægtefælle, venner eller førlighed, førtidspensionisten, der er socialt isoleret, mennesker med handicap eller ægtemanden med en alvorligt syg kone.

 

Alt for mange oplever ensomhed

Ensomhed rammer mennesker med langvarig psykisk sygdom og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Men det er også unge, og især unge kvinder, som oplever svær ensomhed.

Alt for mange danskere rammes af ensomhed. Det anslås, at op mod 600.000 voksne, heraf 100.000 over 65 år, oplever svær ensomhed. (Disse tal er indsamlet under corona-nedlukningen i 2021 og skal tages med forbehold). Hertil kommer ca. 30.000 børn i alderen 11-15 år.

Svær og langvarig ensomhed er alvorlig

Oplevelsen af svær ensomhed er et alvorligt problem med betydelige konsekvenser.

Svær og langvarig ensomhed giver både mental mistrivsel og giver fysisk sygdom som fx hjertekar-lidelser og demens.

Samtidig har svært ensomme mennesker ofte usund livsstil, der gør dem mere udsatte for alvorlige sygdomme som kræft.

Ensomhed fører til dødsfald

Hvert år er ensomhed således relateret til 370 ekstra dødsfald i Danmark.

Sundhedsstyrelsen opgør de samlede omkostninger grundet ensomhed til 7,4 milliarder kroner årligt.

Ensomhed er derfor ikke kun den enkeltes problem. Det er et tungt problem for samfundet.

Ensomheden vokser i takt med, at samfundet ændrer sig. Det personlige møde er blevet kortere og mere flygtigt. Teknologien løser langt mere end tidligere.

Der er flere ældre, som bliver længere i eget hjem og bor alene, og et stigende antal pårørende til alvorligt syge er i risiko for at føle sig ensomme.

Læs også: Ingen ældre skal føle sig ensomme

En national ensomhedsstrategi er på vej

I november 2021 besluttede et bredt flertal på Christiansborg, at der skal udarbejdes en national ensomhedsstrategi.

Derfor er Ældre Sagen sammen med Røde Kors i gang med at udarbejde Danmarks første nationale ensomhedsstrategi, der er skabt i et nationalt partnerskab mod ensomhed bestående af 136 organisationer på tværs af sektorer.

Vi skal tale om ensomhed

Strategien handler ikke bare om det enkelte menneske, men også om en national samtale om ensomhed. Og om at skabe et sammenhængende samfund, hvor ensomheden ikke stiger, men falder.

Oplægget indeholder konkrete anbefalinger til regeringen i forhold til at forebygge og nedbringe ensomhed inden for fem områder: Hjem og bolig, Dagtilbud, skole og uddannelse, Fritid og fællesskaber, Arbejdsliv og beskæftigelse samt Sundhed og pleje.

Udkast til Den nationale strategi mod ensomhed lanceres i 2023, hvorefter politiske forhandlinger på Christiansborg afgør, hvordan den endelige strategi skal se ud, og hvordan den skal implementeres.

Læs også: Inspirationsoplæg til en national ensomhedsstrategi

Motion er sjovere i et fællesskab

Find et fællesskab

Ensomhed

Oplever du, at hverdagen, der før var fuld af liv, samvær og hygge, nu føles tom og stille, så bliv en del af fællesskabet i en af vores 215 lokalafdelinger.

Husk, at du ikke er alene, hvis du af og til føler dig ensom. Ensomhed er udbredt folk over 65 år. Faktisk føler over 50.000 ældre sig ensomme i hverdagen, og det tal er stigende.

Få gode råd til at finde nye fælleskaber, en besøgsven eller en at følges med. 

Sidst opdateret 21.03.2023