Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Inspirationsoplæg til national strategi mod ensomhed

Læs inspirationsoplægget til, hvordan ensomhedskurven i Danmark kan blive bragt ned. oplægget er også en vejviser til en national strategi mod ensomhed.

En lang række danske organisationer er gået sammen om at udarbejde et inspirationsoplæg, der viser, hvor vi som samfund kan tage fat for effektivt og langsigtet at få bragt ensomhedskurverne nedad.

Oplægget viser udfordringer og løsninger inden for fem områder, hvor ensomhed spiller en rolle: Hjem og bolig, Skole og uddannelse, Fritid og fællesskaber, Arbejdsliv og beskæftigelse og Sundhed og pleje.

Vejviser til Christiansborg

Oplægget er også en vejviser for Regeringen og Folketingets partier til at udfærdige en national politisk strategi mod ensomhed.

En strategi, der ikke bare skal handle om enkeltindivider, men om at starte en national samtale om ensomhed. Om at fjerne de underliggende strukturelle årsager til ensomhed. Og om at skabe et forbundet samfund, hvor ensomheden ikke stiger, men falder.

Oplægget indeholder konkrete anbefalinger til regeringen til at nedbringe ensomhed.

Du kan hente oplægget i sin fulde længde og i en kort udgave (pixi-udgave). Begge dele hentes som pdf-dokument herunder.

Ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed

Næsten 600.000 danskere føler sig ensomme, heraf 100.000 over 65 år. Ensomhed kan være livstruende for den enkelte og dyrt for samfundet. Derfor arbejder Ældre Sagen for, at ingen ældre skal rammes af alvorlig ensomhed.

Læs hele mærkesagen om ensomhed

Sidst opdateret 17.10.2023