Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Døden

Alle har ret til en værdig afslutning på livet

Flere dør hjemme eller på plejehjem

ANDELEN AF DANSKERE, DER DØR PÅ SYGEHUSET, ER FALDET. FLERE DØR I EGET HJEM ELLER PÅ PLEJEHJEM. MEN UDVIKLINGEN GÅR LANGSOMT.

 

I de senere år er andelen af danskere, der dør på sygehuset faldet.

Ifølge den seneste årsrapport fra Dødsårsagsregistret (2019) lå antallet af patienter, der døde på sygehuset på 41 pct, heraf ca. 5 pct. på hospice. I 2009 lå antallet på 49 pct.

Opgørelser fra Dødsårsagsregistret viser, at flere danskere dør i eget hjem eller på plejehjem.

I 2009 døde cirka 21 pct. i eget hjem, hvor andelen var steget til cirka 25 pct. i 2019. Andelen af danskere, der døde på plejehjem er steget fra 20 pct. i 2009 til 22 pct. i 2019.

Flere får deres ønsker opfyldt
Det er en positiv udvikling, at flere dør hjemme. Blandt andet viser en undersøgelse fra Ældre Sagen fra 2018, at 34 pct. af danskerne ønsker at dø i eget hjem. Men udviklingen går langsomt. Andelen, der dør hjemme, har ligget et sted mellem 24-26 pct. de seneste 5-10 år.

Læs synspunkt: Palliativ pleje og omsorg skal bredes ud

Flest 65-70 årige dør på hospitalet
Over halvdelen (55 pct.) af patienterne i aldersgruppen 65 - 70 år dør under indlæggelse på hospitalet. Det viser en analyse fra Kommunernes Landsforening (KL) fra 2017.

Til sammenligning dør 38 pct. af de 81-90 årige og 25 pct. af 91-100 årige. Begge disse grupper dør primært på plejehjem, viser samme undersøgelse.

Læs KL’s analyse: Flere dør i hjemlige omgivelser

Læs mere i Sundhedsdatastyrelsens dødsårsagsregister 2019

Sidst opdateret 30.08.2022