Arbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Tilpas arbejdsmarkedet til længere arbejdsliv

Vi skal tilpasse arbejdsmarkedet til flere år i arbejde. Både så færre bliver nedslidt og så flere vælger at blive.

Hver ny generation kan se frem til flere år på arbejdsmarkedet. Både fordi flere kan og vil, og fordi folkepensionsalderen stiger fra 2019.

I de kommende år vil folkepensionsalderen stige fra 65 år i 2018, til 65½ år i 2019, 67 år i 2022 og til 70 år i 2040 som følge af tilbagetrækningsreformen.

Læs også: Helbred stopper ofte arbejdslivet

Behov for national strategi

Ældre Sagen mener derfor, at der skal udarbejdes en langsigtet national strategi for, hvordan samfundet kan omstilles til denne nye virkelighed, hvor vi skal arbejde i flere år.

Både så færre bliver nedslidt og må forlade arbejdsmarkedet tidligere end ønsket, men også så flere frivilligt bliver længere. Det gælder også dem der økonomisk har mulighed for at forlade arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Læs også: Flere arbejder allerede længere

 

Rammer for fremtidens arbejdsmarked

En langsigtet national strategi skal medvirke til at skabe et arbejdsmarked, hvor der er de rette betingelser for et langt og aktivt arbejdsliv.

Ældre Sagen foreslår bl.a., at:

  • Godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø prioriteres højt, så både fysisk og psykisk nedslidning forebygges og reduceres.
  • Der skal være mulighed for efter- og videreuddannelse hele arbejdslivet, så ens værdi på arbejdsmarkedet kan bevares.
  • Der gøres større brug af fleksible arbejdsvilkår som fx. mulighed for nedsat arbejdstid, orlovsperioder, ændret arbejdsfunktion, familieomsorgsdage.
  • Ledere på arbejdspladser skal være nære, anerkendende og motiverende, idet det medvirker til øget trivsel og dermed også lysten til at blive længere.

Læs Fremtidsstudiet: Hver tredje ville gerne arbejde længere

Personalepolitik for alle aldre

Virksomheder skal føre en personalepolitik, der tager højde for, hvor vi er i livet

Læs Ældre Sagens forslag til en livsfasepolitik

Sidst opdateret 20.10.2020