Arbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Personalepolitik for alle aldre

Virksomheder skal føre personalepolitik, der tager højde for vores forskellige livsfaser.

Vi bliver længere og længere tid på arbejdsmarkedet.

Dels fordi flere af os kan og vil arbejde længere, men også fordi folkepensionsalderen stiger i takt med, at vi lever længere.

Fremover kan danske virksomheder forvente at have medarbejdere, hvis alder spænder fra 20 år til over 80 år.

Medarbejderne vil have meget varierende behov, ønsker og forudsætninger, bl.a. afhængigt af hvor de er i livet.

Det indebærer, at en god og attraktiv arbejdsplads bestræber sig på at rumme og tage højde herfor.

Læs også: Flere arbejder allerede længere

Tænk livsfasepolitik

Ældre Sagen arbejder for, at alle arbejdsgivere udarbejder en livsfasepolitik.

En livsfasepolitik er en helhedsorienteret personalepolitik, hvor der så vidt muligt tages hensyn til medarbejdernes forskellige ønsker, behov og forudsætninger i de forskellige faser i arbejdslivet.

Det vil ikke altid være muligt eller lige relevant i alle typer job, men på rigtig mange arbejdspladser kan det både være nyttigt og til gavn for både medarbejderne og for virksomheden at have en livsfasepolitik.

Ældre Sagens forslag til elementer i en livsfasepolitik omfatter bl.a.:

  • Fleksible arbejdsvilkår – så som mulighed for at gå op og ned i arbejdstid, fleksible arbejdstider, mulighed for at aftale hjemmearbejdsdage, indførsel af familieomsorgsdag – også kaldet Bedstes 1. sygedag – og muligheder for at ændre jobfunktion
  • Livsfasesamtaler – fx som et element i udviklingssamtalen eller som en særskilt samtale, medarbejderen eller dennes leder kan tage initiativ til, når behovet opstår.
  • Efter- og videreuddannelse

Fleksibilitet og åbenhed i forhold til at finde løsninger, der både tilgodeser virksomhedens og den enkelte medarbejders ønsker, behov og forudsætninger er centralt i en livsfasepolitik.

Læs også: Ældre Sagens forslag til en livsfasepolitik

Vores behov varerier i løbet af livet

Behovene for at skrue op og ned for tempo og ambitioner varierer i. Det bør virksomhedernes personalepolitik så vidt muligt tilgodese. Det har ikke nødvendigvis noget med alder at gøre.

Den enkeltes ønsker, behov og forudsætninger er meget individuelle og vil variere over tid. F.eks. kan småbørnsforældre have andre behov end personer midt i arbejdslivet, mens personer med svækkede forældre i en periode kan have helt andre behov.

Læs også: Pårørende gør en stor indsats

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Se mærkesagen

Sidst opdateret 02.09.2019