Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Et godt arbejdsliv og værdig tilbagetrækning

Ældre Sagens forslag til livsfasepolitik

Alle virksomheder bør udarbejde en livsfasepolitik til gavn for både virksomheden og dens medarbejdere

Ældre Sagen opfordrer til, at alle arbejdspladser udarbejder en livsfasepolitik til gavn for både virksomheden og dens medarbejdere.

Ældre Sagens forslag til elementer i en livsfasepolitik omfatter bl.a.:

  • Fleksible arbejdsvilkår
  • Livsfasesamtaler

Fleksible arbejdsvilkår

Behov og ønsker til arbejdslivet er individuelle. Nogle ønsker at arbejde på uændrede vilkår hele arbejdslivet, mens andre i perioder af livet ønsker enten at gå op eller ned i tid, få mere fleksible arbejdstider eller mulighed for lejlighedsvise hjemmearbejdsdage og ændret arbejdsfunktion.

Individuelle aftaler om sådanne fleksible arbejdsvilkår kan være med til at sikre, at medarbejdere, som fx oplever sygdom i familien, ikke bliver nødsaget til at sige sit deres job op for at kunne være pårørende for dem, der står dem nær.

For medarbejdere, der er i de sidste år af arbejdslivet vil en aftale om fleksible arbejdsvilkår kunne gøre det muligt at fortsætte længere tid på arbejdsmarkedet. Dette kan i rigtig mange tilfælde være værdifuldt for både virksomheden og for medarbejderen. Medarbejderens viden og erfaring bliver på den måde på arbejdspladsen.

En virksomhed vil ikke altid kunne imødekomme en medarbejders ønsker om eksempelvis nedsat arbejdstid eller hjemmearbejdsdage. Det er derfor vigtigt, at både medarbejdere og arbejdsgivere på baggrund af en livsfasepolitik er åbne for at finde løsninger, der er til alles bedste.

Læs også: Flere arbejder allerede længere

Livsfasesamtaler

Afholdelsen af livsfasesamtaler, fx som led i en udviklingssamtale eller som en særskilt aftalt samtale, kan være med til at skabe et særligt rum på arbejdspladsen, hvor det er muligt at tale om alder og om de gradvise eller mere pludselige ændringer i den enkeltes behov, ønsker og forudsætninger, der kan opstå i løbet af arbejdslivet.

Åbenhed og dialog medvirker til, at både arbejdsgiver og medarbejder i tide kan forventningsafstemme og hvis det vurderes muligt indgå en aftale om ændringer i opgaver, arbejdstid eller andre arbejdsvilkår.

Det sikrer, at virksomheden kan være på forkant i forhold til fx at planlægge god overlevering eller forskydning af arbejdsopgaver således at både virksomheden, den pågældende medarbejder og dennes kolleger kan tilpasse sig de aftalte ændringer på en god måde. 

Medarbejderudvikling

Gode muligheder for efter- og videreuddannelse kan være med til at sikre, at man udvikles og udfordres, så længe man er på arbejdsmarkedet.

Samtidig er livslang læring og udvikling med til at bevare ens værdi på arbejdsmarkedet og i den pågældende virksomhed.

Læs også: Svært at få arbejde igen

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Se mærkesagen

Sidst opdateret 24.08.2023