Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Arbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Svært at få arbejde igen

Seniorer kan have sværere ved at få arbejde igen, når de først er blevet ledige.

Ledigheden blandt seniorer er ikke højere end for andre aldersgrupper. Men hvis man som senior først er blevet arbejdsløs, er det sværere at få arbejde igen.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at en højere andel af de +60-årige bliver ramt af langtidsledighed (mere end 12 måneder). I november 2021 var 1 pct. af de +60-årige ramt af langtidsledighed mod 0,6 pct. i hele arbejdsstyrken.

Seniortænketank bekræfter udfordring

Seniortænketanken har i sin rapport fra 2019, at der blandt de ledige 60-64-årige var omkring en tredjedel langtidsledige i perioden 2007-2018, mens det kun gjaldt ca. hver fjerde af de ledige 16-54-årige.

Læs mere i rapporten fra Seniortænketanken 2019

Seniorer søger mange job

En undersøgelse fra Epinion gennemført på vegne af Fagbevægelsens Hovedorganisation i november 2019 har fundet, at 72 pct. af de arbejdsløse 55-64-årige i gennemsnit søger over otte job om måneden.

For arbejdsløse under 50 år er det kun omkring hver anden, der søger over otte job om måneden.

På trods af, at seniorerne er mere aktive i deres jobsøgning, oplever de det som sværere at finde et job, end det er tilfældet med de yngre. 83 pct. af de 55-64-årige, der er arbejdsløse, mener, at det er svært at finde et job. For de 30-49-årige er det 64 pct.

Læs mere i undersøgelsen fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

En undersøgelse gennemført af konsulenthuset Ballisager i 2021 viser, at ca. 20 pct. af arbejdsgivere frasorterer ansøgere på grund af alder.

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Se mærkesagen

Sidst opdateret 25.05.2022