Ældre Sagen seniorkonference arbejdsmarked 2017

Arbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Svært at få arbejde igen

Seniorer kan have sværere ved at få arbejde igen, når de først er blevet ledige.

Ledigheden blandt seniorer er ikke højere end for den samlede arbejdsstyrke. Til gengæld kan det være sværere som senior at få arbejde igen, hvis man først er blevet arbejdsløs.

Tal fra Jobindsats viser for eksempel, at andelen af 55-59-årige, som er i arbejde igen 12 måneder efter, de er blevet ledige, stadigvæk er mindre, end det er tilfældet for alle nyledige.

Ledighedsundersøgelse bekræfter udfordring

At seniorer kan have sværere ved at komme i beskæftigelse, underbygges af Ældre Sagens egne undersøgelser.

I Ældre Sagens ledighedsundersøgelse fra 2013 fremgår det, at de 55-64-årige langtidsledige i gennemsnit sendte 101 jobansøgninger i løbet af det seneste år, de var ledige, mens de 30-50-årige langtidsledige i gennemsnit sendte 66 ansøgninger.

Til gengæld blev de 55-64-årige i gennemsnit kun indkaldt til 1,4 jobsamtaler, mens de 30-50-årige i gennemsnit blev indkaldt til 2,4 samtaler.

Læs undersøgelsen: Ledighed blandt seniorer

Dårligere chancer for jobsamtale

I Ældre Sagens erhvervspanelundersøgelse blandt virksomheder ses det, at alder kan have indflydelse på sandsynligheden for at blive indkaldt til ansættelsessamtale.

20 pct. og 31 pct. af de adspurgte ledere vurderer, at chancen for at blive indkaldt til jobsamtale, hvis man er en kvalificeret ansøger på hhv. 55 år og 60 år, er mindre, hvis der er andre yngre kvalificerede ansøgere at vælge mellem.

Hele 62 pct. af lederne vurderer, at chancen er mindre, hvis man er 65 år.

Læs undersøgelse: Ledelse af medarbejdere på tværs af alder

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.

Se mærkesagen

Sidst opdateret 19.07.2018