Arbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Svært at få arbejde igen

Seniorer kan have sværere ved at få arbejde igen, når de først er blevet ledige.

Seniorer er generelt en stærk gruppe, der ikke er mere ledige end andre aldersgrupper.

Til gengæld kan det være sværere som senior at få arbejde igen, hvis man først er blevet arbejdsløs.

Tal fra Jobindsats viser for eksempel, at andelen af 55-59-årige og +60-årige, som er i arbejde igen 12 måneder efter, de er blevet ledige, stadigvæk er mindre, end det er tilfældet for alle nyledige.

Seniortænketank bekræfter udfordring

Seniortænketanken har i sin rapport fra 2019 ligeledes fundet, at godt nok er ledigheden blandt aldersgruppen 55-64 år lavere end i aldersgruppen 16-54 år, men af de ledige 60-64-årige var omkring en tredjedel langtidsledige i perioden 2007-2018, mens det tilsvarende kun gjaldt ca. hver fjerde af de 16-54-årige.

Læs mere i rapporten fra Seniortænketanken 2019

En undersøgelse fra Epinion, på vegne af Fagbevægelsens Hovedorganisation i november 2019, har fundet, at 72 pct. af de arbejdsløse 55-64-årige i gennemsnit søger over otte job om måneden.

For arbejdsløse under 50 år er det kun omkring hver anden, der søger over otte job om måneden.

På trods af at seniorer er mere aktive til at søge job, finder de det sværere at finde et job end de yngre. 83 pct. af de 55-64-årige, der er arbejdsløse, mener, at det er svært at finde et job. For de 30-49-årige er det 64 pct.

Læs mere i undersøgelsen fra Fagbevægelsens Hovedorganisation 

Dårligere chancer for jobsamtale

I Ældre Sagens erhvervspanelundersøgelse blandt virksomheder ses det, at alder kan have indflydelse på sandsynligheden for at blive indkaldt til ansættelsessamtale.

20 pct. og 31 pct. af de adspurgte ledere vurderer, at chancen for at blive indkaldt til jobsamtale, hvis man er en kvalificeret ansøger på hhv. 55 år og 60 år, er mindre, hvis der er andre yngre kvalificerede ansøgere at vælge mellem.

Hele 62 pct. af lederne vurderer, at chancen er mindre, hvis man er 65 år.

Læs undersøgelse: Ledelse af medarbejdere på tværs af alder

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Se mærkesagen

Sidst opdateret 23.06.2021