Arbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Flere arbejder allerede længere

Flere bliver frivilligt længere på arbejdsmarkedet, og de vil selv bestemme, hvornår de stopper

Udover at flere naturligt bliver længere på arbejdsmarkedet som følge af stigende efterløns- og snart også folkepensionsalder, er der også tegn på, at flere selv ønsker at arbejde længere.

Antallet af personer over 65 år på arbejdsmarkedet har generelt været stigende de sidste ti år. Ifølge Danmarks Statistik var mere end 136.000 personer over 65 år i 2018 stadigvæk på arbejdsmarkedet. Det er 55.000 personer eller 67 pct. flere end i 2008.

Læs også: Tilpas arbejdsmarkedet til længere arbejdsliv

 

Ifølge Seniortænketankens rapport fra 2019 arbejder godt to ud af tre af dem, der arbejder efter folkepensionsalderen som lønmodtagere, mens en tredjedel er selvstændigt erhvervsdrivende.

Tendensen til, at flere arbejder efter folkepensionsalderen afspejles både i antallet af personer, der arbejder ved siden af folkepensionen, og i antallet af personer, der bruger muligheden for at udskyde folkepensionen.

  • I 2017 arbejdede knap 10 pct. af alle folkepensionister samtidig med, at de modtog folkepension. I 2008 og gjaldt det 8,2 pct. af folkepensionisterne
  • 7.500 personer udskød deres folkepension i 2008. Det tal et steget til 20.400 personer i 2017.

Læs mere i rapporten fra Seniortænketanken 2019

Hver fjerde vil blive så længe som muligt

I Ældre Sagens Fremtidsstudie fra 2015 svarer hver fjerde 50-69-årig, som stadig er på arbejdsmarkedet, at de ønsker at arbejde så længe som muligt, forudsat et nogenlunde uændret helbred.

Seks ud af ti besvarede spørgsmålet ved at angive en specifik alder for, hvornår de gerne vil stoppe. De forventede i gennemsnit at forlade arbejdsmarkedet som 65-årige.

 

 

Figurnote: ”Spørgsmål: "Ved hvilken alder forestiller du dig at holde op med at arbejde, forudsat nogenlunde uændret helbred?" Spørgsmålet er stillet til de respondenter, der enten er lønmodtagere, selvstændige eller medarbejdende ægtefælle, efterlønsmodtagere eller folkepensionister med supplerende arbejdsindkomst, i fleksjob eller anden støttet beskæftigelse eller ledige. 1.405 personer har svaret på spørgsmålet.”

Sammenlignet med Ældre Sagens Fremtidsstudie 2010 er den gennemsnitlige forventede tilbagetrækningsalder steget fra 63 år i 2010 til 65 år i 2015.

Det tyder dermed på, at det ikke kun er de aftalte reformer med bl.a. stigende efterløns- og folkepensionsalder, der får seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet. Det skyldes også, at vi generelt har fået bedre helbred og længere uddannelser.

Personer med længere videregående uddannelse trækker sig alt andet lige senere tilbage fra arbejdsmarkedet end personer med kortere eller ingen uddannelse. Derudover står vi over for en ny generation af ældre, hvor for manges vedkommende arbejdet er en vigtig del af identiteten.

Læs også: Fremtidsstudiet - Hver fjerde vil arbejde så længe som muligt

Godt arbejdsmiljø giver lyst til at fortsætte

En anden faktor, der påvirker personers lyst til at fortsætte på arbejdsmarkedet, er et godt psykisk arbejdsmiljø, viser undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) fra 2017.

NFA har bl.a. fulgt beskæftigede seniorer, som var med i efterlønsordningen og fyldte 60 år i perioden 2008-2012, og indtil de trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser, at personer med godt psykisk arbejdsmiljø bliver længere tid i jobbet – også selvom de kunne have gået på efterløn.

Læs også: Undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Se mærkesagen

Sidst opdateret 11.05.2021