Ældre Sagen seniorkonference arbejdsmarked 2017

Arbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man vil og kan, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.

I 2015 var mere end 124.000 personer over 65 år stadigvæk aktive på arbejdsmarkedet, selvom de havde nået folkepensionsalderen. Et godt og langt arbejdsliv giver glæde for den enkelte, og virksomhederne nyder godt af seniorernes viden og erfaringer.

Samtidig afhænger samfundsøkonomien af, at vi arbejder længere, fordi vi lever længere, og store årgange på arbejdsmarkedet bliver erstattet af mindre.

Men hvis flere skal kunne arbejde længere, kræver det en tilpasning af arbejdsmarkedet, mener Ældre Sagen.

Læs synspunkt: Tilpas arbejdsmarkedet til længere arbejdsliv

Værdig tilbagetrækning

Et langt arbejdsliv giver erfaring og viden, men det sætter også spor på krop og sind. Det betyder, at nogle bliver nødt til at stoppe før tid, fordi de er slidt op.

Til Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015 svarer hver tredje mellem 50-89 år, der er holdt op med at arbejde, at de gerne ville have fortsat længere. Over halvdelen af dem stoppede pga. helbredet.

Ældre Sagen mener, at det skal være muligt at forlade arbejdsmarkedet med værdigheden i behold, når f.eks. helbredet sætter en stopper for arbejdslivet.

Læs synspunkt: Mulighed for værdig tilbagetrækningFremtidsstudiet: Alder ingen hindring

Plads til alle aldre

At vi lever og arbejder længere får betydning på arbejdspladserne, der skal rumme medarbejdere i alle aldre.

Medarbejderne vil have forskellige baggrunde, forudsætninger og ønsker til arbejdslivet. Det skal arbejdspladserne tage højde for i hverdagen.

Ældre Sagen arbejder for, at alle arbejdspladser udarbejder en livsfasepolitik, som tilpasser arbejdet til den enkelte medarbejders situation, uanset hvor de er i livet.

Læs synspunkt: Personalepolitik for alle aldre

Tilpas arbejdsmarkedet ikke pensionsalderen

Vi lever længere, og velfærdsaftalen og tilbagetrækningsreformen gør, at folkepensionsalderen stiger i takt med den stigende levealder.

Derfor er det ikke samfundsøkonomisk nødvendigt at hæve efterløns- eller folkepensionsalderen tidligere eller mere, end det allerede er aftalt ved reformerne.

Ældre Sagen mener i stedet, at arbejdsmarkedet skal indrettes, så flere frivilligt vælger at arbejde længere – også efter folkepensionsalderen.

Læs synspunkt: Pensionsalder skal ikke hæves yderligere

Sidst opdateret 18.07.2017