Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo
""

Arbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, som man kan være en del af, så længe man vil og kan, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.

Seniorer er en ressource på arbejdsmarkedet og for samfundet. De skaber værdi for de virksomheder, hvor de er ansat, og deres arbejdsindsats er en central forudsætning for en robust økonomi. Således får det danske samfund råd til værdig ældrepleje og et trygt og godt sundhedsvæsen i en tid, hvor den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere ældre med behov for hjælp og pleje.

Godt for den enkelte, virksomheden og samfundet

Ældre Sagen mener derfor, at vi skal have et arbejdsmarked, som man kan være en del af, så længe man vil og kan – også efter folkepensionsalderen.

Det er godt for den enkelte, virksomhederne og samfundet. Samtidig er det vigtigt for Ældre Sagen, at mennesker, som ikke er i stand til at blive på arbejdsmarkedet, kan trække sig tilbage med værdigheden.

Nogle seniorer er udsatte for fordomme og oplever diskrimination på arbejdsmarkedet. Seniorerne har en lav ledighed på niveau med alle andre, men mister de deres arbejde, så viser tallene, at de har sværere ved at blive ansat igen.

Læs også: Drop fordomme om seniorer

Ufrivillig exit fra arbejdsmarkedet

Gruppen over 60 er oftere udsat for langtidsledighed, og nogle seniorer forlader på den baggrund arbejdsmarked ufrivilligt. Det er i sagens natur et stort problem for den enkelte, men i virkeligheden også de virksomheder, som har brug for arbejdskraft. Ligeledes samfundet, hvis velfærd er afhængig af seniorernes arbejdsindsats.

Udvikling og sporskifte gennem hele arbejdslivet

Ældre Sagen påpeger følgende udfordringer på beskæftigelsesområdet:

 • Helbredet skal kunne følge med, når folkepensionsalderen stiger, og vi skal forebygge fysisk og psykisk nedslidning.
 • Der skal være bedre muligheder for faglig udvikling og sporskifte gennem hele arbejdslivet.
 • Vi skal bekæmpe diskrimination af seniorer på arbejdsmarkedet.
 • Fordomme om seniorer på arbejdsmarkedet skal væk - seniorer skal anerkendes som en stærk og værdifuld arbejdskraft på arbejdspladserne og i samfundsdebatten.
 • De seniorer, som ikke er i stand til at blive på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for at trække sig tilbage med værdighed.

Konkrete ønsker i 2022-23

 • Etablering af et videns- og kompetence-center for seniorarbejdsliv, som skal indsamle viden om seniorer på arbejdsmarkedet og bekæmpe fordomme.
  (Dette ønske er lykkes med finansloven for 2023. Læs mere: Helt rigtigt at prioritere seniorer på arbejdsmarkedet)
 • Styrke seniorernes mulighed for at skifte job og branche sent i karriereforløbet.
 • Arbejde proaktivt med forebyggelse og indretning af arbejdsmarkedet, så det i højere grad understøtter et langt arbejdsliv.
 • Påvirke kulturen på det danske arbejdsmarked og bekæmpe fordomme om seniorer på arbejdsmarkedet.
 • Styrke værdige tilbagetrækningsmuligheder for gruppen, som på grund af helbred må forlade arbejdsmarkedet.
 • Afskaffelse af modregning i folkepensionen (pensionstillægget) ved egen lønindkomst på mere end 122.004 kr. (2022-niveau).

 

Fremtidsstudiet: Alder ingen hindring

 

Sidst opdateret 08.05.2023