""

Arbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, som man kan være en del af, så længe man vil og kan, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.

I 2018 var knap 137.000 personer over 65 år stadigvæk aktive på arbejdsmarkedet, selvom de havde nået folkepensionsalderen.

At kunne arbejde så længe man både vil og kan, er godt for både den enkelte, der ikke bliver tvunget til at forlade arbejdsmarkedet tidligere end ønsket, det er godt for virksomhederne, der bevarer seniorernes viden, erfaringer og engagement og det er godt for samfundet.

Dansk økonomi afhænger af, at vi bliver på arbejdsmarkedet i flere år, både fordi vi lever længere, og fordi store årgange på arbejdsmarkedet i de kommende år vil blive erstattet af mindre. Samtidig er folkepensionsalderen begyndt at stige fra 2019. 

Men hvis flere skal kunne arbejde i flere år, kræver det, at arbejdsmarkedet også bliver tilpasset til det.

Læs synspunkt: Tilpas arbejdsmarkedet til længere arbejdsliv

Værdig tilbagetrækning

Et langt arbejdsliv giver erfaring og viden, men det kan også sætte spor på krop og sind. Det betyder, at nogle bliver nødt til at stoppe med at arbejde, før de har nået folkepensionsalderen, fordi de for eksempel er slidt op.

Til Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015 svarer hver tredje mellem 50-89 år, der er holdt op med at arbejde, at de gerne ville have fortsat længere. Over halvdelen af dem stoppede pga. helbredet.

Ældre Sagen mener, at det skal være muligt at forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde. Der skal findes værdige og holdbare løsninger til dem, der ikke har mulighed for at arbejde frem til folkepensionsalderen – til dem der efter et langt arbejdsliv ikke kan mere. 

Fremtidsstudiet: Alder ingen hindring

Plads til alle aldre

At vi lever og arbejder længere får ikke kun betydning for den enkelte, men også for virksomhederne, der skal rumme medarbejdere i alle aldre.

Medarbejderne vil have meget varierende behov, ønsker og forudsætninger, bl.a. afhængigt af hvor de er i livet.

Virksomhederne bør bestræbe sig efter at rumme og tage højde for disse forskelle i hverdagen.

Ældre Sagen arbejder for, at alle arbejdsgivere udarbejder en livsfasepolitik, hvor der så vidt muligt tages hensyn til medarbejdernes forskellige ønsker, behov og forudsætninger i de forskellige faser i arbejdslivet.

Læs synspunkt: Personalepolitik for alle aldre

Sidst opdateret 22.09.2021