Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Mit hjem er en svinesti

Værdig ældre pleje NU!

Rengøring er et af de områder, hvor der er skåret mest i den kommunale ældrepleje. Omfanget af hjælpen afhænger af, hvilken kommune man bor i.

""Rengøring er et af de områder, hvor der er skåret mest i den kommunale ældrepleje. Det rammer både dem, der får hjælp, og de mange, der ikke får hjælp, men har brug for det. 73.000 danskere får ikke hjælp til rengøring, selvom de ikke selv kan løse opgaven. Og af dem, som får hjælp, oplever hver tredje at få mindre hjælp, end de har brug for.

Omfanget af hjælpen afhænger af, hvilken kommune man bor i. I nogle kommuner kan svækkede ældre kun få hjælp til at komme i bad hver 14. dag. Og hvordan rimer 30 minutters rengøring hver 3. uge på værdighed?

Manglende eller mangelfuld hjælp går ud over livskvaliteten. Mange ældre føler, at de hverken kan være sig selv eller hjemmet bekendt på grund af dårlig hygiejne. Det bliver flovt at invitere gæster.

Ældre skal kunne få den hjælp, de har brug for, så de kan leve et trygt og værdigt liv.

Ældre Sagens forslag til løsninger 1. Bedre kvalitetsstandarder, der sikrer hyppigere og mere omfattende rengøring.

2. Krav til bedre hygiejneforhold, så der fx er bedre muligheder for at komme på toilettet, og der stilles krav til, hvor lang tid man må gå med en våd ble.

3. Afsæt en hygiejnemilliard på finansloven for 2022, så ældre med behov for hjælp kan få gjort rent en gang om ugen.

4. Forsøg med selvvisitering - afprøv nye modeller for tildeling af hjælp, hvor den enkelte selv kan være med til at definere behovet. Visitationen skal have fokus på mennesker – ikke regneark.

Læs mere om, hvad Ældre Sagen mener, der skal gøres for at skabe værdig ældrepleje nu

Sidst opdateret 09.10.2023