Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ansøgning til forskningspulje

Her kan du søge midler fra Ældre Sagens forskningspulje, som er målrettet forskere, der ønsker at supplere Fremtidsstudiets data med ny viden.

Inden ud udfylder ansøgningsformularen

 • Ansøgningsformularen er en første præsentation af projektidéen og skal derfor ikke nødvendigvis indeholde videnskabelige referencer
 • Ansøgningsfristen er søndag den 8. oktober 2023 kl. 23.59
 • Få yderligere information om Fremtidsstudiet og puljen
 • Hav alle informationer klar inden udfyldelse, da du ikke kan gemme undervejs

1. Informationer om ansøger

Ved samarbejde mellem flere institutioner oplyses alle parter. Førstnævnte udgør den hovedansvarlige forsker.

2. Information om projektet

Skal indeholde:
 • Formål
 • Forskningsspørgsmål
 • Metode
 • Kobling til Fremtidsstudiets data/resultater
Se de forskellige temaer fra Fremtidsstudiet, der kan søges inden for her
For mere detaljeret beskrivelse henvises til udbudsmateriale.
Kort beskrivelse af projektet til offentliggørelse.
Angiv hvordan forskningsprojektet kan relateres til mindst ét af Ældre Sagens tre overordnende indsatsområder:
 1. Værdig sundhed, omsorg og pleje
 2. En aktiv seniorstyrke
 3. Mental sundhed – flere muligheder for samvær, nærvær og lykke
Hvordan forestiller du dig, at projektets resultater skal videreformidles, og til hvilke målgrupper?
Endelig deadline for gennemførelse af projekter er den 31. december 2024. Projekter, der kan gennemføres inden for perioden fra den 1. december 2023 til den 3. juni 2024, foretrækkes.
Adgang til Fremtidsstudiets data*
Afkryds ønske(-r) for dataadgang

Budgettet præsenteres i 4-5 hovedposter. Evt. medfinansiering påføres.

Bevillingen skal hovedsageligt anvendes på udgifter til videnskabeligt personale og omkostninger i forbindelse med indsamling af data og statistisk analyse og kan ikke anvendes til almindelig drift udover overhead (max 25 pct.), etableringsudgifter eller større anskaffelser såsom computere.

Evt. moms eller skat svares af ansøger inden for den bevilligede ramme.

Sidst opdateret 11.01.2024