Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

På Ældre Sagens opfordring skal Ankestyrelsen vurdere 12 kommuners reducerede hjemmehjælp

Flere kommuner skærer i den hjemmehjælp, som svækkede ældre er visiteret til – uden at lave en individuel vurdering af den enkeltes behov.
17.01.2023

Nu har Ældre Sagen og alle kommuner i Danmark fået en foreløbig udtalelse fra Ankestyrelsen, der i en senere fase vil vurdere, om det i de 12 kommuner er lovligt at fratage ældre noget af deres hjemmehjælp. 

Vi efterlyser individuelle afgørelser

Ældre Sagen er godt tilfredse med, at Ankestyrelsen forholder sig til, hvornår kommuner kan undlade at levere den hjælp, som kommunerne har bevilget.

Ankestyrelsen skriver, at kommunerne skal undersøge alle rimelige muligheder for at løse levering af hjemmehjælp og forsøge at omlægge hjælp, så modtagernes behov så vidt muligt dækkes.

Kommunerne skal prioritere de vigtigste støtteopgaver og de mest sårbare mennesker med det største behov for hjælp.

De 12 kommuner, som Ankestyrelsen vil undersøge:
  • Gladsaxe - Kalundborg - Skive - Haderslev - Hvidovre - Lolland - Sorø - Vordingborg - Horsens - Ringsted - Helsingør - Middelfart
  • Norddjurs - Hørsholm skal på Ældre Sagens anbefaling også undersøges

Læs synspunktet: Ældre skal bestemme over egen hjælp  

Vi er også godt tilfredse med, at hvis det ikke er være muligt fx at rekruttere det nødvendige personale, må kommunen nedsætte sit serviceniveau og herefter træffe afgørelser over for de modtagere, der bliver påvirket af dette. –

– Det var præcist det, vi efterlyste i 2022 – at der træffes konkrete og individuelle afgørelser overfor modtagere af hjemmehjælp, understreger Dorthe Bjerremand Erichsen, jurist i Ældre Sagen.

Ældre Sagen har forståelse for at der kan opstå akutte situationer – fx akut sygdom eller at cyklen punkterer, som betyder, at hjælpen ikke leveres til tiden.

– Men vi er tilfredse med, at Ankestyrelsen nu fastslår, at kommunen skal undersøge om hjælpen kan gives af andre, sørge for at prioritere de vigtigste opgaver og orientere den enkelte hjemmehjælps-modtager om, hvornår hjælpen vil blive leveret, siger Dorthe Bjerremand Erichsen.

Læs synspunktet: Ny ældrelov med den ældre i centrum

Er det lovligt?

Er det lovligt, når Norddjurs Kommune skriver til en hjemmehjælps-modtager:

”I disse urolige tider med krig i Ukraine, stærk inflation og hastigt stigende renter er økonomien presset, også i Norddjurs Kommune.

Kommunalbestyrelsen har derfor på deres møde i september 2022 besluttet, at serviceniveauet i forhold til støtte til rengøring justeres, så hjælpen, med virkning fra den 1. november 2022, tilbydes hver 3. uge. Din nuværende hjælp vil derfor blive reguleret.”

Det er Ældre Sagens opfattelse, at der skal foretages en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp og støtte i hverdagen.

Vi er derfor i Ældre Sagen bekymrede over lovligheden af en generel beslutning i Norddjurs Kommune om at reducere i bevilgede hjemmehjælpsydelser ved at henvise til krig i Ukraine, stærk inflation og hastigt stigende renter.

Ældre Sagen er ikke bekendt med om Norddjurs Kommune er en af de 12 kommuner, som Ankestyrelsen vil undersøge nærmere.

Alt for lang sagsbehandling

Ældre Sagen mener, at Ankestyrelsens tilsyn har alt for lang sagsbehandlingstid. Det har taget et år at få denne udtalelse, og det er efter Ældre Sagens opfattelse helt uacceptabelt, hvis der går endnu et år inden der foreligger en afgørelse for hver af de 12 kommuner.

Retssikkerheden udfordres af lang sagsbehandling – både i kommuner og i Ankestyrelsen. Den enkelte hjemmehjælps-modtager må vente meget længe på en endelig afklaring i en sag – med risiko for, at den enkelte ældre ikke får den hjælp, der er behov for.

Ældre Sagen mener derfor, at der skal være nationalt fastsatte frister for sagsbehandlingstider og afgørelsesfrister for at nedbringe fx Ankestyrelsens sagsbehandlingstid.

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjemmehjælp og -pleje med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Læs hele mærkesagen om hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 01.07.2024