Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

En alt for sen forbedring af ældrechecken

Forhøjelsen af ældrechecken på 4.800 kroner, som regeringen netop har annonceret, træder i kraft for sent og gavner for få.
09.11.2023

Forhøjelsen af ældrechecken på 4.800 kroner, som regeringen netop har annonceret, kommer for sent og gavner for få. Det er Ældre Sagens klare holdning efter dagens pressemøde i skatteministeriet.  

I 2023 har de folkepensionister, der modtog ældrecheck, fået udbetalt 7.500 kr. skattefrit oveni ældrechecken for at kompensere for inflationen. Disse pensionister står til et kraftigt fald i realindkomsten i 2024, fordi der ikke er nogen skattefri check i 2024.

Pengene mangler i 2024

Vi er naturligvis tilfredse med, at de folkepensionister, der modtager ældrecheck, får en forbedring af deres disponible indkomst i 2025. Men pengene mangler i 2024, fordi pensionen slet ikke er blevet reguleret i takt med inflationen. Det er misforståelse at tro, at priserne er faldet. Det er blot stigningen i priserne, der er aftaget.

Den forsinkede forhøjelse af ældrechecken er slet ikke nok til at rette op på folkepensionisters udhulede købekraft.

Pengene udhules

Folkepensionisters købekraft er blevet udhulet af den kraftige inflation i 2022, og fordi pensionen reguleres med en forsinkelse på 2 år i forhold til lønudviklingen, har pensionister ikke genvundet deres købekraft i 2024. I modsætning til lønmodtagerne, der i 2024 har højere realindkomst end i 2019.

Ældre Sagen gør opmærksom på, at der er 800.000 andre folkepensionister, der ikke får ældrecheck, og som fuldstændig er blevet ignoreret i denne uges politiske gavebod. Mange af disse folkepensionister har en indkomst der er lige så lav som dem, der modtager ældrecheck.

Læs også: Ældre Sagens forslag til Finansloven 2024

Sidst opdateret 01.07.2024