Foredrag og møder

Årsmødet 2021

Ældre Sagen Bornholms årsmøde er nu planlagt til afholdelse 28. august 2021. Vær opmærksom på, at afhængig af COVID-19-restriktioner kan det betyde, at vi bliver nødt til at udsætte årsmødet.

Tilmeldingsfrist 28.08.2021 kl. 11.00
Tilmeld

Lokalafdeling

Bornholm

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

28.08.2021 kl.14.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja
Adgang til teleslynge: Ja

Mødested

Aakirkeby Hallerne, Grønningen 3

Beskrivelse

DAGSORDEN:


1. Valg af dirigent.


2. Beretning om lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse (ikke alle lokalbestyrelser er medlem af et koordinationsudvalg).


3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse.


4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.


5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.


6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år.


7. Valg af suppleanter for et år.


8. Eventuelt.


 


TILMELDING
Online på denne side (klik på "Tilmeld" øverst på siden).


eller


Birthe Rønne, tlf. 2343 8903, e-mail birther@hotmail.com
eller
Birger Rasmussen; tlf. 30181 949, e-mail birger.rasmussen@outlook.dk


- - - - - -


Mød godt op, så I kan være med til at vælge bestyrelse og sætte jeres præg på arbejdet i det kommende år i Ældre Sagen Bornholm.


Det er vigtigt for bestyrelsen at kende jeres ønsker og ideer til eventuelle nye tiltag eller ændringer.