Seniorpension

Høringssvar vedr. vejledning om seniorpension efter lov om social pension

Ældre Sagen bakker op om seniorpensionsordningen, som er med til at sikre, at nedslidte borgere kan trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet efter et langt arbejdsliv.

Ældre Sagen finder det positivt, at det fremgår af vejledningen, at der skal være et tæt samarbejde mellem kommunerne og Seniorpensionsenheden i sager om seniorpension, herunder at kommunerne skal inddrage oplysninger, der allerede foreligger, i sagsoplysningen.

Ældre Sagen bemærker blandt andet, at det er hensigtsmæssigt, at ansøgning om seniorpension ikke i sig selv giver ret til forlængelse af sygedagpengeperioden, som ansøgning om almindelig førtidspension ellers gør, og opfordrer til, at lov om sygedagpenge ændres, således at ansøgning om seniorpension giver ret til forlængelse af sygedagpengeperioden.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi 

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR ET PENSIONSSYSTEM, DER SIKRER EN TRYG ØKONOMI FOR ALLE PENSIONISTER I DANMARK. DERUDOVER SKAL DEN ENKELTE PENSIONIST HAVE MULIGHED FOR AT TILPASSE ØKONOMIEN EFTER EGNE MULIGHEDER, ØNSKER OG BEHOV.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 17.06.2021