Sundhedsvæsen

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Kom overbelægning på sygehusene til livs

Overbelægning på landets medicinske afdelinger udgør en risiko for ældre, sygdomssvækkede patienter. Ældre Sagen arbejder for, at overbelægning bekæmpes.

Overbelægning betyder, at der er flere patienter end personalet er normeret til. Derfor er der risiko for, at personalet ikke har mulighed for at give patienterne den behandling og pleje, de har brug for. Eller at patienterne ligger på gangene eller på overfyldte stuer. 

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen indikerer, at overbelægning er udbredt på medicinske og geriatriske afdelinger.

En dansk undersøgelse viser, at høj belægning på en medicinsk afdeling øger patienternes risiko for at dø.

Læs undersøgelsen her (eksternt link)  

Ved en belægning over 110 procent er der ifølge undersøgelsen 9 procents højere risiko for at dø på hospitalet eller op til 30 dage efter udskrivelsen end, hvis belægningen er 79 procent eller lavere.

Ældre Sagen foreslår nultolerance mod overbelægning på medicinske afdelinger.

Patienterne væk fra syghusenes gange

Ældre Sagen har igennem flere år arbejdet med at øge politikeres fokus på overbelægning.

Regeringen og partierne bag finansloven 2016 aftalte en akutpakke mod overbelægning på sygehusenes medicinske og geriatriske afdelinger. Men der er fortsat tegn på overbelægning. Derfor arbejder Ældre Sagen for at skabe fokus på dette problem, der har konsekvenser for både patienter og personale på sygehusene.    

Læs også: Samarbejde omkring udskrivning fra sygehus

Sidst opdateret 20.12.2019