Sundhedsvæsen

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Kom overbelægning på sygehusene til livs

Overbelægning på landets medicinske afdelinger udgør en risiko for ældre, sygdomssvækkede patienter. Ældre Sagen arbejder for, at overbelægning bekæmpes.

Overbelægning betyder, at der er flere patienter end personalet er normeret til. Derfor er der risiko for, at personalet ikke har mulighed for at give patienterne den behandling og pleje, de har brug for. Eller at patienterne ligger på gangene eller på overfyldte stuer. 

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen indikerer, at overbelægning er udbredt på medicinske og geriatriske afdelinger.

En dansk undersøgelse viser, at høj belægning på en medicinsk afdeling øger patienternes risiko for at dø.

Læs undersøgelsen her (eksternt link)  

Ved en belægning over 110 procent er der ifølge undersøgelsen 9 procents højere risiko for at dø på hospitalet eller op til 30 dage efter udskrivelsen end, hvis belægningen er 79 procent eller lavere.

Ældre Sagen foreslår højst 90 procents belægning på medicinske afdelinger i gennemsnit pr. kvartal.

Patienterne væk fra syghusenes gange

Ældre Sagen har igennem flere år arbejdet med at øge politikeres fokus på overbelægning.

Regeringen og partier bag finansloven 2016 har aftalt en akutpakke mod overbelægning på sygehusenes medicinske og geriatriske afdelinger.  

Akutpakken fordeler 415 millioner kroner over fire år til bl.a. mere personale og til et sikkert patientforløb på sygehusene, så patienterne kan fordeles på afdelinger med ledig plads fremfor at ligge på gangene.

Ældre Sagen mener, det er vigtigt at følge op på, at midlerne anvendes bedst muligt for at nedbringe den uværdige overbelægning.  

Akutpakken er første del af en ny handlingsplan for ældre medicinske patienter, der skal løbe i perioden 2016-19. Ældre Sagen har også forslag til den anden del af den nationale handlingsplan. Blandt andet ved et tæt samarbejde mellem sygehus og kommune, når en ældre patient udskrives fra sygehuset.

Læs også: Samarbejde omkring udskrivning fra sygehus

Sidst opdateret 02.09.2019