Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ensomhed

Ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed

Frivillige forhindrer ensomhed


Den frivillige indsats er med til at mindske ensomheden. At blive en del af et fællesskab er et alternativ til ensomhed, mener Ældre Sagen.

 

De mange aktiviteter og sammenkomster i Ældre Sagens lokalafdelinger inviterer ind i fællesskaber og giver samvær med andre. Besøgsvenner, demensaflastere, spisevenner og mange andre tusinde frivillige gør en stor indsats for ældre og ensomme medborgere.

Ældre Sagen tror på, at de fællesskaber og det nærvær, som frivillige kan skabe, er med til at modarbejde ensomhed.

Læs også: Derfor bliver vi ensomme

De frivilliges indsats

Har man følt sig ensom over en længere periode, kan det være svært selv at være opsøgende og finde modet til at gøre noget ved sin situation. Ældre Sagen kæmper mod ensomhed sammen med Folkebevægelsen mod ensomhed

Det bør ikke være flovt eller skamfuldt at fortælle andre, at man har brug for hjælp. Tværtimod er det modigt, og der skal være hjælp at hente.

I Ældre Sagen tilbyder mange lokalafdelinger, at man kan blive hentet eller kan følges med andre til fx fælles middag i lokalafdelingen. Her tager frivillige værter sig af nye, der kommer for at deltage i en aktivitet eller et arrangement. 

Læs mere om vores frivillige indsats

Folkebevægelsen mod Ensomhed

Ældre Sagen har mobiliseret alle gode kræfter i kampen mod ensomhed i Folkebevægelsen mod Ensomhed. Folkebevægelsen består af 90 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder.

Og netop de frivillige er en væsentlig brik i at nå målet.

Læs mere om Folkebevægelsen mod Ensomhed 

Sidst opdateret 22.09.2022