Ensom dame der kigger udover havet

Ensomhed

Ingen ældre skal føle sig ensomme

50.000 ældre i Danmark over 65 år føler sig ensomme. Ensomhed kan være livstruende for det enkelte menneske og dyrt for samfundet. Derfor skal ingen ældre føle sig ensomme.

De ældste er en udsat gruppe, når vi taler om ensomhed. Faktisk føler over 50.000 danskere over 65 år sig ensomme i en grad, så det påvirker deres hverdag negativt.

Ensomhed kan stige med alderen

Risikoen for at blive ensom stiger i takt med, at alderen stiger.

Og nogle livssituationer gør os mere udsatte for at opleve ensomhed:

  • når man forlader arbejdsmarkedet og går på pension
  • hvis man bliver alene, fordi man blive skilt eller mister en ægtefælle og bliver enke eller enkemand
  • hvis man bliver inmobil og får svært ved at komme rundt 

Ensomhed går ud over livskvaliteten for den enkelte, både mentalt og psykisk.

Især hvis man bliver isoleret fra sin omgangskreds og omverden og får svært ved at holde fast i sine gamle relationer eller danne nye.

Læs også: Derfor bliver vi ensomme

Ensomhed øger risikoen for sygdom og død

Når et menneske bliver ensomt har det store omkostninger for den enkelte og for samfundet. 

Nyere forskning peger på, at lang tids ensomhed øger forekomsten af Alzheimers og kan medføre hjertekarsygdomme og depression.

Risikoen for sygdom og for tidlig død stiger med 50 procent, hvis man ikke har samvær med andre mennesker.

Ensomme mennesker er langt oftere i kontakt med læge, hjemmepleje og myndigheder. Ligesom at ensomhed også er årsag til flere indlæggelser på hospital og i psykiatrien.

Læs også: Prisen for ensomhed er høj

Fællesskab gennem frivillige

Fællesskaber er et alternativ til ensomhed.

Ældre Sagens mange lokalafdelinger og frivillige inviterer ind til et fællesskab på tomandshånd eller flere sammen. Fx som besøgsven og som motionsven. 

De frivillige arbejde og aktiviteter i Ældre Sagens lokalafdelinger er med til, at færre føler sig ensomme, og at flere oplever, at de bliver en del af et fællesskab.

Læs mere om Ældre Sagens frivillige indsatser

Samarbejde med Folkebevægelsen mod ensomhed

Vi ved også, at vi bedst bekæmper ensomhed, hvis vi gør det sammen med andre.

Ensomhed trives i isolation. Den mistrives i fælleskaber med andre.

Derfor har Ældre Sagen taget initiativ til Folkebevægelsen mod ensomhed, hvor en række organisationer, kommuner og virksomheder er gået sammen om at bekæmpe ensomhed sammen.

Læs mere om Folkebevægelsen mod ensomhed

 

Sidst opdateret 29.08.2018