""

Ensomhed

Ingen ældre skal føle sig ensomme

50.000 ældre i Danmark over 65 år føler sig ensomme. Ensomhed kan være livstruende for det enkelte menneske og dyrt for samfundet. Derfor skal ingen ældre føle sig ensomme.

De ældste er en udsat gruppe, når vi taler om ensomhed. Faktisk føler over 50.000 danskere over 65 år sig ensomme i en grad, så det påvirker deres hverdag.

Ensomhed kan stige med alderen

Risikoen for at blive ensom stiger i takt med, at alderen stiger.

Visse livssituationer gør os mere udsatte for at opleve ensomhed:

  • når vi forlader arbejdsmarkedet og går på pension
  • hvis vi bliver alene, fordi vi bliver skilt eller mister en ægtefælle og bliver enke eller enkemand
  • hvis vi får svært ved at komme rundt 

Ensomhed går ud over livskvaliteten for den enkelte, både mentalt og psykisk.

Især hvis vi bliver isolerede fra vores omgangskreds og omverden og får svært ved at holde fast i gamle relationer eller danne nye.

Læs også: Derfor bliver vi ensomme

Ensomhed øger risikoen for sygdom og død

Når et menneske bliver ensomt har det store omkostninger for dig og for samfundet. 

Nyere forskning peger på, at lang tids ensomhed øger forekomsten af Alzheimers og kan medføre hjertekarsygdomme og depression.

Risikoen for sygdom og for tidlig død stiger med 50 procent, hvis vi ikke har samvær med andre mennesker.

Ensomme mennesker er langt oftere i kontakt med læge, hjemmepleje og myndigheder. Ligesom ensomhed også er årsag til flere indlæggelser på hospital og i psykiatrien.

Læs også: Prisen for ensomhed er høj

Fællesskab gennem frivillige

Fællesskaber er et alternativ til ensomhed.

Ældre Sagens mange lokalafdelinger og frivillige inviterer ind til fællesskab - med en eller flere. Fx som besøgsven og som motionsven. 

De frivillige arbejde og aktiviteter i Ældre Sagens lokalafdelinger er med til, at færre føler sig ensomme, og at flere oplever, at de bliver en del af noget, sammen med andre.

Læs mere om Ældre Sagens frivillige indsatser

Samarbejde med Folkebevægelsen mod ensomhed

Vi ved også, at vi bedst bekæmper ensomhed, hvis vi gør det sammen med andre.

Ensomhed trives i isolation. Den mistrives i fælleskaber.

Derfor har Ældre Sagen taget initiativ til Folkebevægelsen mod ensomhed, hvor en række organisationer, kommuner og virksomheder er gået sammen om at bekæmpe ensomhed sammen.

Læs mere om Folkebevægelsen mod ensomhed

 

Sidst opdateret 16.09.2019