Ensom dame der kigger udover havet

Ensomhed

Ældre Sagen bekæmper ensomhed

Ensomhed kan være livstruende for det enkelte menneske og dyrt for samfundet. Ældre Sagen arbejder på at knække ældres ensomhed.

De ældste er en udsat gruppe, når vi taler om ensomhed. Og risikoen for at blive ensom stiger i takt med, at man bliver ældre, forlader arbejdsmarkedet, bliver mindre mobil og bliver alene.

Ensomhed går ud over livskvaliteten, både mentalt og psykisk. Ikke mindst når man bliver isoleret, får svært ved at holde fast i gamle relationer eller danne nye.

Læs også: Derfor bliver vi ensomme

Risiko for sygdom og død

Når et menneske bliver ensomt har det store omkostninger for den enkelte og for samfundet. 

 

Nyere forskning peger på, at lang tids ensomhed øger forekomsten af Alzheimers og kan medføre hjertekarsygdomme og depression.

Risikoen for sygdom og for tidlig død stiger med 50 procent, hvis man ikke har samvær med andre mennesker.

Ensomme mennesker er langt oftere i kontakt med læge, hjemmepleje og myndigheder. Og ensomhed er årsag til flere indlæggelser på hospital og i psykiatrien.

Læs også: 3.500 ældre dør alene hvert år

Fællesskab gennem frivillige

Fællesskaber er et alternativ til ensomhed. Ældre Sagens mange lokalafdelinger og frivillige inviterer ind til et fællesskab på tomandshånd eller flere sammen. Fx som besøgsven og som motionsven. 

Ældre Sagens frivillige arbejde og aktiviteter i lokalafdelingerne er med til, at færre føler sig ensomme.

Men vi ved også, at vi bedst bekæmper ensomhed, hvis vi gør det sammen med andre. Ensomhed trives i isolation. Den mistrives i fælleskaber med andre.

Ældre Sagen har taget initiativ til Folkebevægelsen mod ensomhed, hvor en række organisationer, institutioner og private er gået sammen om kampagnen "Danmark spiser sammen".

Læs også: Folkebevægelsen mod ensomhed

Sidst opdateret 15.09.2016