Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Demens

Et værdigt liv med demens

Plejeboliger bør demensindrettes

Demensindretning er afgørende for trivsel og tryghed hos mennesker med demens

 

Mennesker med demens – og alle andre beboere på plejehjem i øvrigt – skal kunne leve et trygt, sikkert og godt liv.

Det forudsætter, at beboerne tilbydes de rette fysiske rammer, et godt og socialt hverdagsliv samt en tilstrækkelig omsorg.

Da demenssygdomme medfører gradvis funktionsnedsættelse og fx kan påvirke hukommelse, dømmekraft og orienteringsevne, kan mennesker med demenssygdomme have særlige behov i forhold til indretningen af deres bolig.

I dag har to tredjedele af beboerne på de danske plejehjem en demenssygdom, og i fremtiden vil endnu flere ældre få demens.

Det er derfor Ældre Sagens holdning, at alle plejeboliger skal demensindrettes.

Læs også: flere får demens

Demensindretning skaber tryghed og genkendelighed

Mange mennesker med demens får gradvist behov for mere støtte og pleje i takt med, at demenssygdommen udvikler sig.

De fysiske rammer kan her være med til at skabe tryghed og genkendelighed og dermed understøtte, at mennesket med demens fortsat kan leve et aktivt og meningsfuldt hverdagsliv.

Selvom mennesker med demens er ligeså forskellige som alle andre, når det kommer til præferencer i forhold til bolig og indretning, er der nogle grundlæggende ting, som kan tilgodese de særlige behov, der opstår som følge af en demenssygdom.

Det anbefales eksempelvis, at gulve og vægge er ensfarvede, matte og lyse uden forvirrende mønstre.

Tre særlige punkter øger trivsel

I relation til plejeboliger har forskningen peget på indsatser inden for tre områder, der er med til at øge trivsel og velbefindende hos mennesker med demens:

  1. at bygge små overskuelige, genkendelige og skærmede miljøer, hvor mennesket med demens lettere kan orientere sig
  2. at skabe rige, men samtidig afpassede, sanseoplevelser ved hjælp af lys, lyd, farver, dufte og materialer
  3. at sikre gode muligheder for at komme udendørs og i kontakt med dags- og sollys, naturen, planter, vind og vejr

Kilde: SBI-anvisning nr. 259 – Plejeboliger for personer med demens

Hent inspiration

Hvis du vil hente mere inspiration og viden om demensvenlig indretning, kan du læse mere her:

Demensvenligt hjem – inspiration til indretning af din bolig og hverdag fra Aalborg Kommune (eksternt link) (hent som dokument)

Demensindretning og -sikring bør være et lovkrav

Demensindretning og demenssikring af plejeboliger bør være et lovkrav i almenboligloven på linje med lovens krav om tilgængelighed og mulighed for nødkald fra alle boliger. Derved sikrer man, at det indgår som ufravigelige krav i kommuners og private bygherrers udbudsmateriale ved plejeboligbyggeri, både når det gælder nybyggeri og ombygning. Når bygherren stiller klare krav i udbudsmaterialet fra begyndelsen, er der større sandsynlighed for at modtage prismæssigt rimelige tilbud og mængderabat. Hægtes kravene derimod på efterfølgende, vil det altid betyde, at byggeprocessen fordyres.

Pengene er allerede til stede

Folketinget har sikret, at der er gode økonomiske forudsætninger for at finansiere demensboligindretning og demenssikring i de kommende år. I Satspuljen for 2015-2018 er der afsat en pulje på 48 mio. kr. til demensindretning og demenssikring, hvor kommunerne kan søge om tilskud til ombygninger og nyindretninger af plejecentres bolig- og fællesarealer, så disse i højere grad imødekommer dementes behov. Med et tilskud på f.eks. 20.000 kr. pr. bolig vil der kunne foretages ombygning og nyindretning af cirka 2.400 plejeboliger. Derudover er der i Boligaftalen fra november 2014, som er vedtaget af Folketinget, aftalt, at Landsbygge-fonden fra 2015-2018 skal bidrage til finansiering af det almene byggeri med 25 procent af den statslige ydel-sesstøtte, der ydes til de almene boliger, der har fået tilsagn det pågældende år. Aftalen omfatter både almene plejeboliger og friplejeboliger. Kommunernes grundkapital til medfinansiering af byggeomkostningerne er desuden nedsat fra 14 procent til 10 procent fra 2013-2016.

Byg nu = rettidig omhu

Ældre Sagen mener, at alle plejeboliger skal demensindrettes og demenssikres med sensorteknologi og GPS til vandrende demente. Det bør være et lovkrav i almenboligloven på linje med lovens krav om tilgængelighed og mulighed for nødkald fra alle boliger. Arbejdet bør gå i gang straks, så demensindrettede og demenssikrede plejeboliger kan følge med behovet.

Demensindretning og -sikring bør være et lovkrav

Demensindretning og demenssikring af plejeboliger bør være et lovkrav i almenboligloven på linje med lovens krav om tilgængelighed og mulighed for nødkald fra alle boliger. Derved sikrer man, at det indgår som ufravigelige krav i kommuners og private bygherrers udbudsmateriale ved plejeboligbyggeri, både når det gælder nybyggeri og ombygning. Når bygherren stiller klare krav i udbudsmaterialet fra begyndelsen, er der større sandsynlighed for at modtage prismæssigt rimelige tilbud og mængderabat. Hægtes kravene derimod på efterfølgende, vil det altid betyde, at byggeprocessen fordyres.

Pengene er allerede til stede

Folketinget har sikret, at der er gode økonomiske forudsætninger for at finansiere demensboligindretning og demenssikring i de kommende år. I Satspuljen for 2015-2018 er der afsat en pulje på 48 mio. kr. til demensindretning og demenssikring, hvor kommunerne kan søge om tilskud til ombygninger og nyindretninger af plejecentres bolig- og fællesarealer, så disse i højere grad imødekommer dementes behov. Med et tilskud på f.eks. 20.000 kr. pr. bolig vil der kunne foretages ombygning og nyindretning af cirka 2.400 plejeboliger. Derudover er der i Boligaftalen fra november 2014, som er vedtaget af Folketinget, aftalt, at Landsbygge-fonden fra 2015-2018 skal bidrage til finansiering af det almene byggeri med 25 procent af den statslige ydel-sesstøtte, der ydes til de almene boliger, der har fået tilsagn det pågældende år. Aftalen omfatter både almene plejeboliger og friplejeboliger. Kommunernes grundkapital til medfinansiering af byggeomkostningerne er desuden nedsat fra 14 procent til 10 procent fra 2013-2016.

Byg nu = rettidig omhu

Ældre Sagen mener, at alle plejeboliger skal demensindrettes og demenssikres med sensorteknologi og GPS til vandrende demente. Det bør være et lovkrav i almenboligloven på linje med lovens krav om tilgængelighed og mulighed for nødkald fra alle boliger. Arbejdet bør gå i gang straks, så demensindrettede og demenssikrede plejeboliger kan følge med behovet.

Sidst opdateret 26.07.2021