Demens

Et værdigt liv med demens

Demensalliancen

Fem aktører arbejder for at gøre Danmark til et foregangsland for demens.

Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen danner tilsammen Demensalliancen.

Formålet med Demensalliancen er at gøre Danmark til et foregangsland for demens. Der skal skabes de bedst mulige liv for dem, der rammes af demens - og for deres familier og pårørende. 

Demensvenligt Danmark - Sådan når vi det 

Den nationale demenshandlingsplan fra 2016 er en omfattende plan med ambitiøse mål, der rækker frem mod 2025. Demensalliancen finder planens ambitioner positive, men det er samtidig væsentligt at understrege, at de 470 mio. kr. fra satspuljemidlerne, der er sat af til planen, kun finansierer indsatser frem til 2020, og at midlerne ikke er tilstrækkelige til at indfri målene.

Der er behov for varig og tydelig finanspolitisk prioritering, der sikrer en mere permanent finansiering af den nødvendige indsats.

Læs Demensalliancens vision for et demensvenligt Danmark

”Ældre Sagen mener:”

  • Danmark skal være et foregangsland, når det gælder om at skabe ’det bedste liv med demens’.

Læs mere på Demensalliancens hjemmeside

Sidst opdateret 02.09.2019