Persondatapolitik for Landsforeningen Ældre Sagen

 1. Ældre Sagens dataansvar
  Ældre Sagens persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver Landsforeningen Ældre Sagen (herefter kaldet Ældre Sagen), og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems- eller frivilligforhold, bidragsyder, jobansøger eller som bruger af vores tjenester, herunder Ældre Sagens hjemmesider, app, tilstedeværelse på sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram og andet.

  Du kan her læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, hvis der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På Ældre Sagens hjemmesider. fx www.aeldresagen.dk/persondatapolitik vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Ældre Sagens persondatapolitik.

  Ældre Sagen indhenter de fleste af sine medlems-, frivillig-, kunde- og leverandøroplysninger via foreningens centrale systemer og løsninger, mens en række frivillig- og deltageroplysninger indsamles af foreningens lokalafdelinger efter instruktion fra Landsforeningen. Ældre Sagens frivillige arbejder oftest hjemmefra og bruger private pc’ere, telefoner eller foretrækker at skrive i hånden, og nogen af foreningens lokalafdelinger med egne lokaler har anskaffet sig udstyr, der bruges lokalt.

 2. Dataansvarlig
  2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine oplysninger er:

  Ældre Sagen
  Snorresgade 17 – 19,
  2300 København S
  Tlf. 33 96 86 86
  Mail: aeldresagen@aeldresagen.dk
  CVR: 10 62 54 08

  2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personoplysninger er EU's Persondataforordning 2016/679 af 27. april 2016, samt Databeskyttelsesloven L 502 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

  2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine personoplysninger, mistanke om manglende overholdelse skal rettes til Ældre Sagen, som er dataansvarlig. Send gerne en mail til: persondata@aeldresagen.dk

 3. Personoplysninger som Ældre Sagen behandler
  3.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

  Afhængig af om du er medlem, frivillig, deltager i Ældre Sagens aktiviteter, bruger af Ældre Sagens lokalafdelingers socialhumanitære tilbud og lignende, kunde, modtager af Ældre Sagens nyhedsbreve, jobansøger eller bidragyder indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig:

  - Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, fastnettelefon, mail-adresse og fødselsdato.

  - Bankregistrerings- og kontonummer hvis der skal overføres for meget betalt kontingent eller lotterigevinster og ved refusion af udgifter til frivillige.

  - Betalingsoplysninger ved køb i webshop, deltagelse i lotteri, betaling for deltagelse i aktiviteter foregår hos samarbejdspartnere, men registres ikke af Ældre Sagen.

  - Kontingentbetalinger og lotteribetalinger via Betalingsservice registreres med et aftalenummer, medlemsnummer og beløb.

  - CPR-nr. hvis du skal have fradrag for bidrag, hvis du vil være frivillig og arbejde med børn eller såfremt vi har en indberetningspligt.

  - Herudover indsamler vi oplysninger om, hvad du tilmelder dig, deltager i eller bestiller. Fx, hvis du tilmelder dig et arrangement, aktivitet, kursus, konference, deltager i Ældre Sagens lotteri, konkurrencer eller bestiller bøger.

  3.2 Vi køber følgende almindelige personoplysninger med det formål at hverve medlemmer: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer.

  3.3 Vi registrerer herudover følgende almindelige personoplysninger om dig:

  3.4 Medlemmer: Medlemsnummer, hvilken lokalafdeling af Ældre Sagen, hvor du har bopæl, indmeldelse- og udmeldelses dato, rykkerskrivelser. Indmeldelseskanal (fx via hjemmeside, folder, telefon o.a.) og udmeldelsesårsag, hvis du oplyser en.

  3.5 Frivillige: Frivilligroller, eventuelt behandling af frivilligkompetencer i forbindelse med at du søger om at blive frivillig, eventuelt portrætfotos hvis du har påtaget dig et tillidshverv i Ældre Sagen.

  3.6 Deltagere i Ældre Sagens arrangementer og aktiviteter: Vi behandler eventuelt situationsbilleder taget af dig i forbindelse med arrangementer i Ældre Sagen, hvor du kan identificeres eller er identificerbar, men hvor aktiviteten eller situationen er det egentlige formål med billedet.

  3.7 Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger), men i de tilfælde, hvor du er bruger af Ældre Sagens socialhumanitære tilbud, vil vi i nogle tilfælde modtage og indsamle helbredsoplysninger fra dig.

  3.8 Ind i mellem modtager vi almindelige og særlige kategorier personoplysninger, som du eller din pårørende har sendt til os uopfordret og bedt os om at behandle. Det kan fx være i forbindelse med, at du ønsker at benytte Ældre Sagens rådgivning.

  3.9 I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre. Det kan fx være fra offentlige myndigheder i forbindelse med skatteoplysninger ved udbetaling af godtgørelser, indhentning af børneattester, hvis du som frivillig vil arbejde med børn. Fra CPR-registret modtager vi løbende en berigtigelse af medlemmers adresseoplysninger og medlemmer, der er afgået ved døden, så medlemskabet kan afmeldes. Ved rekruttering af medarbejdere indhentes der i nogle tilfælde personoplysninger fra tidligere arbejdsgivere i forbindelse med referencetagning.

  3.10 Ældre Sagen behandler ikke personoplysninger, som brugere selv lægger op på sociale medier, som fx kommentarer og opslag på Ældre Sagens profiler på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube-kanal. Ældre Sagen tager ikke ansvar for oplysninger og indlæg, som andre publicerer og fraråder vores brugere at lægge personlige og fortrolige oplysninger ud i debatten på sociale medier.

 4. Cookies
  4.1 På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at forbedre din brugeroplevelse af vores hjemmesider, til at indsamle webstatistik og til at styre login. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden.

 5. Brug af segmentering i direkte markedsføring 
  5.1 Vi anvender segmentering som led i vores direkte markedsføring, så vi kan vise dig relevante annoncer fx på Facebook, Google og andre websites, samt sammensætte relevant indhold i nyhedsbreve og e-mails. Segmenteringen sker på baggrund af generelle oplysninger fra brugernes adfærd på nettet (fx køn, alder, geodata), som Facebook og Google indsamler via profiler og cookies. Det kan også være på baggrund af specifik adfærd, fx besøg på Ældre Sagens hjemmesider eller klik på indhold i nyhedsbreve eller e-mails fra Ældre Sagen.

 6. Formål med behandlingen af personoplysninger
  Dine personoplysninger anvendes til forskellige formål afhængig af om du er medlem, frivillig, deltager i aktiviteter, bidragyder, kunde eller jobansøger eller om du blot er bruger af vores hjemmesider og digitale medier. 

  6.1 Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til:

  •   At administrere dit medlemsforhold, herunder kontingentbetaling
  •   Udsendelse af information om dit medlemskab, aktiviteter inden for foreningen, medlemstilbud og lignende
  •   Administration af din deltagelse i vores aktiviteter, herunder identifikation
  •   Opfyldelse af lovkrav, herunder at søge om tilskud fra offentlige myndigheder, der kræver dokumentation for medlemslister og deltagelse i aktiviteter
  •   Kontakte dig og høre om du vil bidrage til undersøgelser i regi af Ældre Sagen
  6.2 Er du frivillig hos os, anvender vi dine personoplysninger til:

  - At administrere din aftale og relation om at være frivillig hos os; herunder håndtering af rettigheder og pligter, deltagelse i kurser, login

  - Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende

  - Udsendelse af bladet AKTIV samt information og nyhedsmails inden for dit frivilligområde

  - Opfyldelse af lovkrav, herunder at søge om tilskud fra offentlige myndigheder, der kræver dokumentation for medlemslister og deltagelse i aktiviteter

  - Kontakte dig og høre om du vil bidrage til undersøgelser i regi af Ældre Sagen

  - Eventuel visning af kontaktoplysninger, situationsbilleder og portrætbilleder, der kan illustrere Ældre Sagens aktiviteter og synliggøre, hvem medlemmer og andre kan kontakte i en lokalafdeling.

  6.3 Deltager du i vores aktiviteter, anvender vi dine personoplysninger til:

  - Administration af tilmelding, betaling, deltagelse og opfølgning på foreningens aktiviteter

  - Udtrækning af vindere i forbindelse med deltagelse i vores konkurrencer

  - Eventuel visning af situationsbilleder og portrætbilleder, der kan illustrere Ældre Sagens aktiviteter.

  6.4 Er du bruger af Ældre Sagens social-humanitære aktiviteter eller hjælp i hjemmet, anvender vi dine personoplysninger til:

  - At administrere dine kontaktoplysninger

  - At servicere dig og kunne matche dig med en frivillig

  - Eventuelt at kunne kontakte dig som pårørende, hvis det bliver aktuelt.

  6.5 Er du bidragyder eller kunde, anvender vi dine personoplysninger til at:

  - Kunne administrere dine indbetalinger og sende dig relevant information om dine bidrags anvendelse

  - Administrere dine bestillinger og betalinger.

  6.6 Er du jobansøger, anvender vi dine personoplysninger til:

  - Administration og behandling af din ansøgning via vores rekrutteringsfirmaer

  - Kunne foretage en kvalificeret bedømmelse af dig

  - Kunne tage referencer, hvis nødvendigt.

  6.7 Hvis du bliver kontaktet med henblik på at blive medlem, anvender vi dine personoplysninger til at:

  - Kontakte dig

  - Kunne sende kvittering for din tilmelding om medlemskab

  - Kunne registrere om vi må kontakte dig fremover, hvis du ikke ønsker et medlemskab.

  6.8 Er du alene bruger af vores hjemmesider, app eller deltager på sociale medier, anvender vi dine personoplysninger til at

  - Kunne stille funktionaliteten på vores hjemmeside til rådighed for dig

  - Udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside

  - Optimere vores hjemmesides indretning

  - Målrette vores markedsføring
 7. Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger

  7.1 Når du bliver medlem eller frivillig hos os, giver et bidrag til os, køber en vare i vores webshop eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os.

  Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

  7.2 Hvis du giver os samtykke til at behandle dine personoplysninger til et specifikt aftalt formål. Det kan fx være et samtykke til at sende dig et nyhedsbrev, anvende dit portrætfoto, registrere dig som pårørende til en bruger af vores Telefonstjerner, behandle dine personoplysninger fordi du ønsker at benytte vores lokale socialhumanitære tilbud og lignende, eller hvis du beder os om at behandle dine personoplysninger i forbindelse med en rådgivning. Det juridiske grundlag for behandling af dine almindelige personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (a). og artikel 9, stk. stk. 2 (a), hvis det er en Særlig (følsom) personoplysning. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage, så dine oplysninger ikke kan bruges fremadrettet.

  7.3 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. Vi har en legitim interesse i:

  - at overvåge brugen af vores medier, hvis du som frivillig benytter et login. Vores legitime interesse består i at kunne overvåge driftsforstyrrelser, misbrug, afvigelser og andet, der kan være til gene for både os og vores brugere.

  - At behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores information til dig og i sidste ende tilbyde nyheder og tjenesteydelser, der opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.

  - At vise situationsbilleder taget i foreningen. Vores legitime interesse består i at kunne illustrere vores aktiviteter. Vi sørger for, at billedet har visning af situationen eller aktiviteten som formål og at der ikke er tale om portrætbilleder.

  - At videregive dine almindelige personoplysninger i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med aktiviteter. Vores legitime interesse består i at orientere fx et kursussted, rejsearrangør om, hvem der kommer og deltager i en aktivitet.

  - Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik, arkiv og lignende. Vores legitime interesse består i at kunne videregive Ældre Sagens historie til kommende medlemmer og bidrage til samfundets interesse i indsigt i ældres forhold og aktiviteter i en af Danmarks største og eneste foreninger for ældre.

  7.4 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (c). Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. Skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

  7.5 I helt særlige tilfælde behandler vi personoplysninger i henhold til Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (c), hvis vi i forbindelse med en rådgivning vurderer, at behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser i tilfælde, hvor den registrerede fysisk eller juridisk ikke er i stand til at afgive samtykke. Det kan fx dreje sig om behandling af helbredsoplysninger i forbindelse med et demensforløb, hvor en pårørende har kontaktet os.

  7.6 Vi har som velgørende organisation, jf. ligningslovens § 8 A, lov til at henvende os til personer med det formål at indgå aftale om medlemskab af vores organisation, jf. Indsamlingsloven § 1, stk. 2., § 8 og § 11, stk. 3.

  7.7 Er du ikke medlem, bidragyder eller frivillig hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik på vores hjemmeside. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor.

 8. Deling af dine personoplysninger
  8.1 Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af vores IT-drift, hosting, dine ordre m.v. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, tekniske support og vores bank. 

  8.2 I tillæg til ovenstående deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

 9. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
  9.1 Adgangen til de personoplysninger vi har om dig begrænses til personer, der har et sagligt behov for adgang til oplysningerne, og det vil altid være så få som muligt. Oplysningerne vil altid blive opbevaret forsvarligt og efter gældende regler/anvisninger.

  9.2 Er du medlem opbevarer vi dine personoplysninger i op til 1 år efter indeværende kalenderår efter din udmeldelse. Er du frivillig opbevarer vi dine personoplysninger op til 1 år efter indeværende kalenderår efter din tilknytning til foreningen ophører.

  9.3 Er du medlem eller bidragyder hos os eller frivillig, der har modtaget refusion eller godtgørelse, vil vi opbevare dine betalingsoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation, og op til 5 år efter indeværende år fra din sidste donation i henhold til Bogføringsloven.

  9.4 Er du jobansøger hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 måneder fra din seneste ansøgningsdato.

  9.5 Deltager du i betalingsaktiviteter, konkurrencer eller er kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter indeværende år fra dit sidste køb i henhold til Bogføringsloven.

  9.6 Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde, medlem, tidligere medlem eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig i op til 6 måneder fra seneste besøg .

  9.7 Deltager du i vores lokale aktiviteter eller bruger af vores lokale socialhumanitære aktiviteter eller lignende opbevarer vi dine kontaktoplysninger i op til 1 år efter indeværende kalenderår efter aktivitetens afslutning .

  9.8 Hvis du har frabedt dig at modtage markedsføringsmateriale eller blive kontaktet af Ældre Sagen, gemmer vi dine kontaktoplysninger på ubestemt tid, så vi kan tage hensyn til dit ønske. Hvis du har kontaktet os med henblik på at få opfyldt en af dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen, gemmer vi din henvendelse i løbende kalenderår og et år, så vi kan se, hvornår og hvad vi sidst har svaret dig. 

  9.9 Situationsbilleder og portrætbilleder opbevarer vi op til 5 år efter, at de er registreret, medmindre vi har samtykke til at anvende dem i længere tid, eller billederne stadig er aktuelle. Fx hvis det drejer sig om en frivillig, der fortsat er medlem af foreningens landsbestyrelse eller en lokalbestyrelse.
 10. Dine rettigheder
  10.1
  Indsigt. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at kontakte os (se pkt. 2.1), kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. Personoplysninger, der er indsamlet af foreningens lokalafdelinger, kan det i nogle tilfælde tage noget længere tid at få indsigt i, da vores frivillige oftest anvender private pc’er, tablets m.m. Det skal understreges, at Ældre Sagen instruerer vores frivillige i at slette personoplysninger, når de er færdigbehandlede, og når vores frivillige stopper.

  10.2 Berigtigelse og sletning. Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig. Personoplysninger, der er indsamlet af foreningens lokalafdelinger, kan det i nogle tilfælde tage noget længere tid at få berigtiget eller slettet, da vores frivillige oftest anvender private pc’er, tablets m.m. Det skal understreges, at Ældre Sagen instruerer vores frivillige i at slette personoplysninger, når de er færdigbehandlede, og når vores frivillige stopper.

  10.3 Begrænsning af behandling. Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

  10.4 Dataportabilitet. Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

  10.5 Indsigelsesret. Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af denne politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

  10.6 Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.
   
 11. Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.
 12. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger 
  12.1 Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Det vil i nogle tilfælde være lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt, jf. Persondataforordningen artikel 13, stk. 2 (e).

  Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, indberette dine bidrag til SKAT etc. Nødvendige oplysninger i henhold til formålet for behandlingen, vil være markeret med * på de formularer, hvor vi indsamler dine personoplysninger.
 13. Sikkerhed 
  13.1 I Ældre Sagen er behandling af personoplysninger underlagt vores Informationssikkerhedspolitik. Politikken omhandler bl.a. regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, der opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.
 14. Klage til tilsynsmyndighed 
  14.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

  Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 32 00, Mail: dt@datatilsynet.dk
 15. Opdatering af denne politik 
  15.1 Ældre Sagen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken. Du kan altid læse den nyeste version af vores Persondatapolitik på www.aeldresagen.dk/persondatapolitik 

  15.2 Ændringer til nærværende politik vil blive offentliggjort på www.aeldresagen.dk/persondatapolitik.

  Persondatapolitikken er senest ændret 6. juli 2018 

 

Sidst opdateret 10.09.2019