Corona

Gode råd fra Ældre Sagen

Pas godt på landets plejehjem under Corona

DET ER MULIGT FRIT AT BESØGE ÆLDRE, DER BOR PÅ PLEJEHJEM. FÅ GODE RÅD TIL, HVORDAN DU HJÆLPER MED AT HOLDE SMITTEN UDE.

Landets plejehjemsbeboere kan frit få besøg af familie og venner.

Krav om coronapas gælder også nære pårørende

Fra 29. november 2021 skærpes de nuværende krav om coronapas for besøgende på plejehjem og sociale tilbud, sådan at nære pårørende også skal kunne fremvise et gyldigt coronapas.

Ud over kravet om coronapas gælder stadig en anbefaling om at følge de generelle sundhedsfaglige anbefalinger om bl.a. rengøring og hygiejne.

Her skal du bruge dit coronapas på social- og ældreområdet:
Kravet omfatter alle døgntilbud samt en række dagtilbud og andre steder, hvor der kan være sårbare mennesker, herunder navnlig:

Plejehjem og plejeboliger
Aflastningspladser, hvorved forstås tilbud om midlertidigt ophold
Anbringelsessteder, botilbud og døgninstitutioner
Midlertidige og længevarende botilbud
Kvindekrisecentre
Forsorgshjem, herberger, tilbud med stofmisbrugsbehandling
Rehabiliteringsforløb
Særlige klub- og dagtilbud for personer med funktionsnedsættelse.

Følgende grupper er undtaget fra kravet om coronapas:
Børn under 15 år
Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas.
Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Reglerne ophæves den 10. december 2021, medmindre gyldighedsperioden inden da forlænges.

Gode råd til dig som gæst på plejehjem

Vi har samlet en række råd til, hvordan du som gæst kan begå dig, så du er med til at holde coronaen ude af plejehjemmene.

God hygiejne er vigtigt

Vask hænder og sprit af som det første, inden du går ind – og gerne én gang til, når du er kommet ind i boligen.

Vær opmærksom på, hvad du rører ved under dit besøg. Kontaktflader som håndtag og overflader kan du spritte af, inden du siger på gensyn. Når du spritter af, hjælper du med, at den, du besøger, ikke udsættes for smitterisiko.

Hjælp også den, du besøger, med at spritte eller vaske hænder, hvis der er behov for det.

Aftal, hvordan I sammen sørger for god hygiejne, hvis I er flere, der kommer på besøg på plejehjemmet.

Pas godt på hinanden

Den nye hverdag, hvor coronasmitte er en risiko, betyder blandt andet, at du skal holde god afstand til plejepersonalet. Overvej, om I kan tale sammen i telefon i stedet for at mødes fysisk, hvis du har brug for at tale med personalet.

Du skal også være opmærksom på at holde god afstand til de andre, der besøger plejehjemmet, så der ikke opstår smittekæder. Det kan du blandt andet gøre ved at undgå fællesarealerne mest muligt og alene opholde dig i beboerens egen bolig.

Føler du dig det mindste syg, så bliv hjemme og kom på besøg, når du er frisk igen.

Hold dig opdateret og vær forberedt

Det er en god idé, at du som pårørende holder dig orienteret om situationen i dit lokalområde.

I tilfælde af lokale smitteudbrud kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et individuelt påbud om besøgsrestriktion eller besøgsforbud. Du vil få besked fra plejehjemmet, hvis der kommer restriktioner eller forbud, ligesom du også kan følge med i aktuelle påbud på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Husk i øvrigt, at den ene nærmeste pårørende altid har ret til at komme på besøg – det må plejehjemmet ikke afvise, heller ikke selvom der er udstedt besøgsforbud.

Se Styrelsen for Patientsikkerheds aktuelle påbud på plejehjem

 

 

Sidst opdateret 29.11.2021