Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Corona

Gode råd fra Ældre Sagen

Pas godt på landets plejehjem under corona

DET ER MULIGT FRIT AT BESØGE ÆLDRE, DER BOR PÅ PLEJEHJEM. FÅ GODE RÅD TIL, HVORDAN DU HJÆLPER MED AT HOLDE SMITTEN UDE.

Landets plejehjemsbeboere kan frit få besøg af familie og venner.

Det er ikke lovligt at indføre besøgsrestriktioner, medmindre Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et påbud.

Vi har samlet en række råd til, hvordan du som gæst kan begå dig, så du er med til at holde COVID-19 ude af plejehjemmene.

Forbered dit besøg
Det er en god idé at tage en corona-selvtest inden du kommer på besøg. Du kan nemlig være smittet med COVID-19 uden at have symptomer.

Føler du dig det mindste syg, forkølet eller utilpas, så bliv hjemme og kom på besøg, når du er frisk igen.

God hygiejne er vigtigt

Vask hænder og sprit af som det første, inden du går ind – og gerne én gang til, når du er kommet ind i boligen.

Vær opmærksom på, hvad du rører ved under dit besøg. Kontaktflader som håndtag og overflader kan du spritte af, inden du siger på gensyn. Når du spritter af, hjælper du med, at den, du besøger, ikke udsættes for smitterisiko.

Hjælp også den, du besøger, med at spritte eller vaske hænder, hvis der er behov for det.

Aftal, hvordan I sammen sørger for god hygiejne, hvis I er flere, der kommer på besøg på plejehjemmet.

Pas godt på hinanden

Den nye hverdag, hvor coronasmitte er en risiko, betyder blandt andet, at du skal holde god afstand til plejepersonalet. Overvej, om I kan tale sammen i telefon i stedet for at mødes fysisk, hvis du har brug for at tale med personalet.

Du skal også være opmærksom på at holde god afstand til de andre, der besøger plejehjemmet, så der ikke opstår smittekæder. Det kan du blandt andet gøre ved at undgå fællesarealerne mest muligt og alene opholde dig i beboerens egen bolig.

Føler du dig det mindste syg, så bliv hjemme og kom på besøg, når du er frisk igen.

Hvis der er smitte på plejehjemmet
Hvis en eller flere beboere er smittet med COVID-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen at isolere de syge fra de raske beboere. Det kan for eksempel foregå ved, at plejehjemmet opretter et midlertidigt afsnit, for dem, der er testet positiv.

På den måde kan alle beboere bevæge sig rundt og bibeholde adgang til fællesarealer i stedet for at sidde isoleret i egen bolig.

Beboere, der ikke er testet positiv med COVID-19, skal ikke isoleres. 

Hold dig opdateret og vær forberedt

Det er en god idé, at du som pårørende holder dig orienteret om situationen i dit lokalområde.

I tilfælde af lokale smitteudbrud kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et individuelt påbud om besøgsrestriktion eller besøgsforbud.

Du vil få besked fra plejehjemmet, hvis der kommer restriktioner eller forbud, ligesom du også kan følge med i aktuelle påbud på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Husk, at den nærmeste pårørende altid har ret til at komme på besøg – det må plejehjemmet ikke afvise, selvom der er udstedt besøgsforbud.

Læs mere om corona

Sidst opdateret 08.05.2023