Organisation

Sådan er Ældre Sagen bygget op

Vedtægter og retningslinjer

Som organisation har Ældre Sagen vedtægter, en forretningsorden, etiske retningslinjer og andre dokumenter, som beskriver grundlaget for vores arbejde.

Her finder du finde love, vedtægter og retningslinjer, som beskriver, de overordnede rammer og regler Ældre Sagen udfører sit arbejde under.

Det gælder både som forening og for det frivillige arbejde i lokalafdelingerne.

Sidst opdateret 02.09.2019