Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Organisation

Sådan er Ældre Sagen bygget op

Vores mål og strategi

I Ældre Sagen arbejder vi for, at flest muligt skal kunne leve et godt og langt liv. Det gør vi vi ved at støtte og styrke tilværelsen som ældre medborger.

 

Siden Ældre Sagen blev stiftet har vi arbejdet for, at flest muligt skal leve et godt liv – hele livet.

Målet er, at alle skal føle frihed og have mulighed for at klare sig bedst og længst muligt som livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet – med indflydelse på egen situation.

Ældre Sagens strategi for 2023-2027 er mangfoldig og ambitiøs.

I hjertet af strategien er 3 fokusområder, der skal være med til at sikre, at ældre og seniorer fremover reelt vil kunne mærke forbedringer i deres hverdag

Vi kalder fokusområderne for 3 skub.

Første skub: Værdig sundhed, omsorg og pleje

Ældre Sagen vil arbejde målrettet for, at ældreplejen og sundhedssystemet kommer tilbage på sporet, så alle kan få den pleje, støtte og behandling, de har brug for.

Vi vil blandt andet arbejde for:

  • stærk lokal indflydelse på ældrepolitikken i kommuner og regioner
  • at en ny ældrelov skal give værdig ældrepleje
  • en sundhedsreform som sikrer et bedre sundhedsvæsen for ældre patienter. 

Læs fakta om ældre i Danmark

Andet skub: En aktiv seniorstyrke

Mange seniorer ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet efter at have nået folkepensionsalderen. Men trækker sig alligevel på grund af ufleksible vilkår og aldersfordomme.

Vi vil blandt andet arbejde for at:

  • skubbe på politiske indsatser, der kan forbedre vilkårene for seniorer på arbejdsmarkedet
  • arbejdspladserne ansætter og fastholder aktive seniorer
  • bekæmpe fordomme og påvirke kulturen, når det gælder seniorers deltagelse i arbejdslivet. 

Tredje skub: Mental sundhed.

I samfundet tegner der sig et bekymrende billede af, at den mentale sundhed og trivsel har svære kår. Også blandt ældre hvor alt for mange er ensomme.

Ældre Sagen vil derfor sætte alle sejl til for at samle mennesker og skabe relationer – også på tværs af generationer.

Vi vil blandt andet arbejde for:

  • en ny national ensomhedsstrategi
  • flere generationsmøder og en mindre generationskløft
  • lokale arrangementer og aktiviteter, hvor mennesker mødes.

3 skub der vil gøre en forskel og forbedre hverdagen for ældre og seniorer. Så flest muligt kan leve et godt liv – hele livet.

Læs Ældre Sagens strategi 2023-2027

 

Læs om Ældre Sagens mærkesager

Vi vil fortsat styrke vores rådgivning, udvikle vores frivillige indsats, påvirke det politiske arbejde – både landspolitisk og kommunalt – og skabe opmærksomhed om disse områder.

Sådan arbejder vi som frivillig og almennyttig forening

En stor del af Ældre Sagens indsats er at være i dialog med politikere og embedsmænd – uanset partifarve.

Og vi er parate til at påtage os et endnu større samfundsmæssigt ansvar, end vi har i forvejen.

Læs om Ældre Sagens resultater

Sidst opdateret 12.05.2023