Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Organisation

Sådan er Ældre Sagen bygget op

Vores mål og strategier

I Ældre Sagen arbejder vi for, at flest muligt skal kunne leve et godt og langt liv. Derfor vil vi styrke den frivillige og politiske indsats bl.a. inden for demens, pårørende og ensomhed.

 

Vi har siden Ældre Sagen blev stiftet for nu 30 år siden, arbejdet for et værdigt og godt liv for ældre. Det betyder også, at en stor del af vores indsats er at være i dialog med politikere og embedsmænd – uanset partifarve.

Vi har fokus på en bedre hverdag for ældre

Med vores strategi for 2017-2021 arbejder vi for et samfund, hvor flest muligt kan leve et godt liv hele livet.

Det gælder flertallet af ældre, der har en problemfri og tilfredsstillende tilværelse. Og det gælder den relativt lille andel af ældre, der ikke har det godt, og som bliver ramt af, at velfærden er under pres.

Deltag i Ældre Sagens aktiviteter. Du kan for eksempel møde andre i strikkeklub, værksted, stavgang eller seniordans.

Derfor har vi fokus på, hvordan vi kan forbedre deres hverdag.

Vi vil styrke vores rådgivning, udvikle vores frivillige indsats, påvirke det politiske arbejde – både landspolitisk og kommunalt – og skabe opmærksomhed om disse områder.

Og vi er parate til at påtage os et endnu større samfundsmæssigt ansvar, end vi har i forvejen.

Læs fakta om ældre i Danmark

Vi udvikler den frivillige indsats

Det er fortsat vores ambition at udvikle og udvide vores frivillige indsats.

Derfor stræber vi efter at blive 21.000 frivillige, der kan skabe en god hverdag for mange mennesker gennem lokale aktiviteter og arrangementer og ved at blande os i det ældrepolitiske arbejde lokalt.

Sådan arbejder vi som frivillig og almennyttig forening

Sådan gør vi visionen til virkelighed

Frem mod 2021 har vi en række mærkesager og indsatsområder, vi arbejder med lokalt, kommunalt og landsdækkende:

  • Et godt arbejdsliv og en tryg økonomi -hele livet.
  • Et sundt og aktivt liv - hele livet.
  • Stærk pleje og omsorg.
  • Samvær og nærvær. 
  • Vi giver det videre.

Læs mere om Ældre Sagens mærkesager

Sidst opdateret 04.11.2022