Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo
gå, vandre, efterår, Dyrhaven, Gentofte, medlemmer, venner, 90 år (2016)

Organisation

Sådan er Ældre Sagen bygget op

Ældre Sagen er en landsforening baseret på frivillige kræfter og engagement og et sekretariat, der støtter op om arbejdet.

 

Ældre Sagen skaber rum for gode liv - uanset alder. Landsforeningens arbejde er baseret på medlemmerne og deres engagement i foreningens lokalafdelinger og udvalg.

Vores medlemmer har indflydelse på, hvem der skal repræsentere dem i Ældre Sagen.

Sådan er vi organiseret

Ældre Sagen har over [Variabel:antal-medlemmer] medlemmer. Foreningen er organiseret i 215 lokalafdelinger, som er ledet af frivillige lokalbestyrelser.

I 57 kommuner har vi to eller flere lokalafdelinger. Her er der et koordinationsudvalg, der fungerer som et fælles talerør over for kommunen.

Ældre Sagens frivillige udveksler erfaring og ideer i 10 geografiske distrikter. 

Delegeretforsamling er foreningens øverste besluttende myndighed, der vedtager foreningens strategi og budget og vælger landsbestyrelsen.

Forsamlingen består af lokalbestyrelsernes formænd samt landsbestyrelsen. Landsbestyrelsen ansætter direktionen, som står for den daglige drift af Ældre Sagens sekretariat.

Ældre Sagens organer består kun af frivillige, der bidrager med deres tid og engagement. Det vil sige, at arbejdet i landsbestyrelsen, koordinationsudvalg og lokalbestyrelser er frivilligt og ulønnet.

Læs også: Sådan arbejder vi

Landsbestyrelsen

Landsbestyrelsen består af ni medlemmer, der er valgt for tre år ad gangen.

Valget finder sted ved det ordinære delegeretmøde hver november. Landsbestyrelsen ansætter direktionen, som leder det daglige arbejde.

Mød landsbestyrelsen

Delegeretforsamling

Ældre Sagens øverste besluttende myndighed er delegeretforsamling. Det svarer til en generalforsamling.

Delegeretforsamling mødes én gang årligt i november. Her træffer de overordnede beslutninger om blandt andet vedtægter, budget, regnskab, kontingentsatser og lokalbestyrelsernes rådighedsbeløb.

Afgørelser sker ved stemmeoptælling med håndsoprækning eller ved anonym skriftlig afstemning. Her er der også valg til Ældre Sagens landsbestyrelse.

Læs årsrapporten 

Distrikter

Ældre Sagen har opdelt landet i 10 distrikter. Distrikterne har alle en distriktsledelse, men som er konstitueret på hver sin måde.

Flere steder har distrikterne udpeget koordinatorer for ældre- og sundhedspolitik, social-humanitære aktiviteter, IT og arrangements- eller kulturgrupper.

Distrikterne laver kurser og temadage, så Ældre Sagens landsdækkende kurser bliver suppleret lokalt.

Sekretariatets fagpersoner og foreningskonsulenter står til rådighed, når kurser og temadage bliver planlagt og afholdt.

Find og kontakt foreningskonsulenterne

Koordinationsudvalg 

Koordinationsudvalget varetager lokalbestyrelsernes interesser i kommunen.

I kommuner, hvor Ældre Sagen har mere end en lokalbestyrelse, er der et koordinationsudvalg. Det skal sikre, at vi taler med én stemme over for kommunen.

Koordinationsudvalget varetager lokalbestyrelsernes interesser og opgaver over for pressen og de offentlige myndigheder. Det er blandt andet i forhold til lokalpolitik, som er af særlig interesse for ældre borgere.

Lokalbestyrelser
Alle Ældre Sagens lokale afdelinger har en lokalbestyrelse. Lokalbestyrelsen arbejder med stor selvstændighed på basis af lokalbestyrelsens ressourcer.
 
Ældre Sagen stiller penge til rådighed for lokalbestyrelsens arbejde i forhold til lokalområdets areal, medlemstal og det godkendte budget.
Hvis der er flere lokalbestyrelser i en kommune, fordeler koordinationsudvalget midlerne.
 

 

Mød Ældre Sagens landsbestyrelse.
 

Sidst opdateret 16.08.2022