Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Akutplan for ældreplejen

Ældre Sagen har d. 23. juni 2023 sendt brev til ældreministeren vedr. behovet for en akutplan for ældreplejen

Mens vi venter på en ny ældrelov og anbefalinger fra Sundhedsstrukturkommissionen lider ældre rundt om i landet under en uværdig ældrepleje. Ældre Sagen opfordrer derfor ældreministeren til at tage initiativ til en akutplan for ældreområdet med fokus på:

  1. Faste tværfaglige teams i ældreplejen
  2. Sikre arbejdskraft til ældreplejen
  3. Kvalitetspakke til ældre medicinske patienter

Herudover foreslår Ældre Sagen, at ældreministeren nedsætter en task force, der kan udarbejde en plan for udvidelse af plejeboligkapaciteten, da der frem mod 2030 er behov for 25.000 ekstra plejeboliger, og vi allerede nu står i en situation, hvor særdeles svækkede ældre får afslag på en plejebolig trods udtalt behov for pleje og omsorg døgnet rundt. 

Akutplan for ældreplejen

Eksemplerne på uværdig ældrepleje vælter ud fra hele landet. Grænsen er for længst overskredet, mener Ældre Sagen og kræver akut handling.
Læs mere her

Sidst opdateret 23.10.2023