Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Patienters oplevelser i mødet med kommunale akutfunktioner

Udarbejdet af CPI for Ældre Sagen i januar 2021

Kommunernes akutfunktioner bliver en stadig vigtigere del af sundhedsvæsenet for ældre patienter med flere sygdomme. CPI har i den sammenhæng på vegne af Ældre Sagen undersøgt, hvordan ældre medicinske patienter oplever mødet med kommunernes akutfunktioner.

Resultater og anbefalinger fremgår af rapporten ”En værdig og tryg behandling – ældre medicinske patienters oplevelser af værdighed i mødet med kommunale akutfunktioner”, CPI, 2021.

Konklusionen viser, at omsorg og medmenneskelighed gennemsyrer den måde, personalet møder patienterne på – hvilket gør, at patienterne oplever deres behandling som værdig og tryg.

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver indlagt.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 19.10.2022