Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsmarked 2010-2020

Tabeller og figurer vedr. arbejdsmarkedet 2020

Andelen af 60+-årige i beskæftigelse er steget fra 2010 til 2020.

Seniorer udgør en stigende andel af arbejdsstyrken. Fra 2010 til 2020 er arbejdsstyrken for 55+-årige steget med 169.000 personer, mens den er faldet med 77.000 personer blandt de 30-54-årige. Dette skyldes til dels demografien, men også i høj grad, at andelen af 60+-årige i beskæftigelse (beskæftigelsesfrekvensen) er steget. Det gælder særligt for de 60-64-årige, hvor andelen i beskæftigelse er steget med knap 20 pct. point fra 2010 til 2020. Udviklingen skal ses i sammenhæng med forhøjelsen af efterlønsalderen.

Ledigheden blandt de 60+-årige udgjorde 4,9 pct. ultimo 2020, hvilket er lidt højere end gennemsnittet for hele arbejdsstyrken på 4,6 pct. Ledigheden blandt de 60+-årige var højere i 2020 end 2010 modsat andre aldersgrupper.

Sidst opdateret 25.03.2022

Et godt og langt arbejdsliv

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT ALLE KAN HAVE ET GODT OG LANGT ARBEJDSLIV PÅ ET ARBEJDSMARKED, SOM MAN KAN VÆRE EN DEL AF, SÅ LÆNGE MAN VIL OG KAN, OG HVOR MAN KAN TRÆKKE SIG TILBAGE MED VÆRDIGHED.
Læs mere om mærkesagen arbejdsliv