Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ny undersøgelse: Pårørende slider sig ned

Ældre Sagen udgiver ny undersøgelse, der endnu en gang fastslår at voksne børn oplever en stigende opgavebyrde, der belaster dem både fysisk og psykisk.

Pårørende til hjemmehjælpsmodtagere hjælper med endnu flere opgaver end de gjorde i 2015. Og mens de yder omsorg og tager sig af praktiske opgaver, vokser presset på dem og påvirker både deres hverdag og arbejdsliv.

Det viser en ny undersøgelse, som Ældre Sagen har fået lavet af Danmarks Statistik.

- Pårørende er gennem en længere årrække blevet omtalt som ”velfærdssamfundets usynlige hær”. Men når man som pårørende bruger mere end 3-4 timer ugentligt på at hjælpe en forælder, der modtager hjemmehjælp, så er man ikke usynlig, så er man presset, siger Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

Markante omsorgspersoner
Vi lever i et samfund, hvor snart alle voksne børn, der har forældre som modtager hjemmehjælp, er markante omsorgspersoner.

94 pct. af de adspurgte voksne børn i 2023 angiver nemlig, at de hjælper et familiemedlem, der modtager hjemmehjælp. Det er en stigning på 11 procentpoint i forhold til 2015, hvor tallet lød på 83 pct.

Mange opgaver og i mange timer
Undersøgelsen viser, at pårørende hjælper med flere opgaver end i 2015. Fx er der endnu flere pårørende, der hjælper med transport, indkøb, rengøring, reparationer, lægebesøg og sørger for, at der bliver betalt regninger.

Men også timerne pårørende bruger på at hjælpe bliver flere og flere, da 52 pct. af dem, der hjælper hver uge, hjælper i 3-4 timer om ugen eller mere.

Tallene kan sammenlignes med samme undersøgelse fra 2015, hvor 49 pct. hjalp i 3-4 timer om ugen eller mere.

Læs også: Voksne børn hjælper forældre.

Ansvaret vokser sig stort
Pårørende varetager også opgaver, som de ikke bør.

Blandt andet svarer 46 pct., at de løser opgaver som kommunen har bevilget hjemmehjælp til. Det kan fx være hjælp til mad, medicin eller rengøring. Og stort set samtlige voksne børn i 2023 (96 %) oplever, at deres opgaver som pårørende er vokset – enten i mindre, nogen, høj eller meget høj grad.

- Pårørende skal ikke pålægges opgaver, fordi ældreplejen er under pres. Pårørende bidrager i forvejen rigeligt. Som pårørende er du familie og har følelser med i spillet. Det har ikke noget med professionel pleje og behandling at gøre, understreger Bjarne Hastrup.

En meget presset hverdag
Du går på arbejde, passe din egen familie, dyrker fritidsinteresser og så er du pårørende til en hjemmehjælpsmodtager 3-4 timer om ugen. Det er en kombination, der får bægeret til at flyde over for rigtig mange mennesker i alderen 18 til 66 år. 

Resultaterne viser nemlig, at 78 pct. af de adspurgte i 2023 oplever et stigende hverdagspres som en konsekvens af deres pårørendeopgaver, sammenlignet med 59 % i 2015.

Samtidig er der en bekymrende stigning ved pårørendes psykiske belastning. Hele 62 pct. rapporterer i 2023 et ringere psykisk helbred i forhold til 43 % i 2015.

Omsorgs-opgaverne påvirker arbejdslivet
Og sådan kan pårørendebyrden rulle direkte videre ind på beskæftigelsesområdet.

Pårørende påvirkes nemlig i stigende grad på beskæftigelsesområdet. I 2023 oplever 57 % en indvirkning på deres beskæftigelsessituation, sammenlignet med 36 % i 2015.

I 2023 har 69 % brugt feriedage eller købt fridage.

Lidt mere end hvert tiende voksne barn (11 %) har i 2023 valgt at gå ned i tid som følge af omsorgsopgaverne, hvilket er en relativ vækst på over 20 % siden 2015, hvor tallet lød på 9 %.

Læs også: Det påvirker arbejdet at være pårørende

Hjælp til pårørende

Ældre Sagen ser på alvor på denne udvikling og erkender fuldt ud behovet for mere og stærkere støtte til pårørende. Det er på høje tid at rette fokus mod pårørende og anerkende deres store og betydningsfulde indsats. Det skal derfor fortsat været et krav i lovgivningen, at kommunerne er forpligtede til at hjælpe og aflaste pårørende.

Læs også: Støtte til pårørende

Om pårørendeundersøgelsen

Ældre Sagens pårørendeundersøgelse er en komparativ analyse af voksne børn til hjemmehjælpsmodtagere, som er gennemført af Danmarks Statistik på vegne af Ældre Sagen, baseret på data fra 2015 og 2023.
Læs pårørendeundersøgelsen

Sidst opdateret 03.05.2024