Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Andet

Demens aflastning

Aflastning af pårørende til demente i eget hjem. Frivillige aflastere tilbyder at hjælpe pårørende til demente i hverdagen, så der er mulighed for lidt personlig frihed. (1-2 t. pr- gang / uge ) Tilbuddet gælder 6430-området.

Tilmelding

Ruth Jessen, 30 46 43 07, aflastning@aesnordals.dk

Lokalafdeling

Nordals

Hvem

For alle

Pris medlemmer

Gratis

Pris ikke medlemmer

Gratis

Hvornår

Ring og få en aftale imellem
kl. 09.00 - 15.00
Besøgene foregår en gang ugentligt i 1-2 timer efter forudgående aftale.

Mødested

I eget hjem

Beskrivelse

EN DEMENSAFLASTER FRA ÆLDRE SAGEN ER EN FRIVILLIG, DER KOMMER PÅ BESØG, OG SOM KAN GIVE DEN DEMENSRAMTE OG FAMILIEN ET LILLE PUSTERUM.
Som pårørende til et menneske med en demenssygdom yder du meget ofte en stor indsats i forhold til pleje og omsorg af den demensramte.

Familie og pårørende overtager som regel flere og flere gøremål for at få hverdagen til at fungere, i takt med at sygdommen udvikler sig. Det kan være en stor fysisk og psykisk belastning, hvor familien kan få brug for at blive afløst for at få tid og overskud til egne gøre mål, praktiske opgaver og egenomsorg.


Du kan have glæde af en demensaflaster, hvis en i din familie har demens. Det kan give både dig og den demensramte et lille åndehul i hverdagen, hvor I får mulighed for at gøre nogle ting sammen eller hver for sig, som I ellers er forhindret i at gøre.

Det kan være socialt samvær med andre mennesker, eller det kan være at gå en tur eller deltage i en fritidsaktivitet.

Hvad laver en demensaflaster
En demensaflaster fungerer som din afløser, når du er pårørende, så du kan være tryg ved at gå ærinder, komme på biblioteket eller blot få et pusterum.
Få et pusterum og få lidt overskud
Frivillige fungerer som demensaflastere eller afløsere og kommer også som besøgsven eller som ledsager for både den demensramte og pårørende i forhold til aktiviteter uden for hjemmet.

Frivillige hjælper derved demensramte og deres familier til at opretholde dagligdagen og få hverdagen til at fungere. Det giver ægtefæller et mere ligeværdigt liv.

Sådan får I hjælp med en demensaflasterDu skal kontakte din nærmeste lokalafdeling og høre om muligheden for hjælp som fx demensaflastere, tilbud om demenscaféer, pårørendegrupper, besøgshunde, følgeordninger og aktiviteter. 

Find din lokalafdeling, hvis du vil høre mere om vores demensaflastere