Arbejdsliv

Arbejdsliv og seniorjob

Corona: Nye regler om sygedagpenge

Folketinget har vedtaget en lov om udvidet ret til sygedagpenge på grund af situationen med coronavirus.

Sygedagpengeperioden forlænges igen
Folketinget har vedtaget endnu en ekstraordinær forlængelse af sygedagpengeperioden. Formålet er, at ingen skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i perioden 1.11.20 - 31.1.2021, hvis man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Bemærk, at de nye regler om forlængelse kun gælder for de borgere, som får afslag på forlængelse efter de almindelige regler. 

Kommunen skal genoptage sager, hvor kommunen har truffet afgørelse om, at en sygedagpengemodtager pr. 1.11.2020 eller senere skal overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse med henblik på at forlænge retten til sygedagpenge.

Folketinget har vedtaget en lov med tilbagevirkende kraft fra 20.maj 2020, som går ud på, at arbejdsgivere og selvstændige – i særlige tilfælde – får udvidet ret til sygedagpenge og arbejdsgiverrefusion.

Retten udvides for at afbøde de økonomiske tab på grund af COVID-19.

De nye regler udvider retten til sygedagpenge/refusion på to måder:

  1. Arbejdsgivere og selvstændige får ret til refusion eller sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes COVID-19. Arbejdsgivere bliver dermed fritaget for udgiften til sygedagpenge i de første 30 kalenderdage, og selvstændige bliver fritaget for udgiften til sygedagpenge i de første to uger.
  2. Arbejdsgivere og selvstændige får også ret til refusion eller sygedagpenge for den periode, hvor lønmodtageren eller den selvstændige ikke er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men hvor uarbejdsdygtigheden skyldes, at man efter en anbefaling fra sundhedsmyndighederne skal opholde sig i hjemmet i karantæne, da borgeren antages at kunne være smittebærer af COVID-19.

Hvis man helt eller delvist kan varetage sit arbejde hjemmefra, vil retten til sygedagpenge dog helt eller delvist bortfalde.

Der er også vedtaget en lov som betyder, at sygedagpengemodtagere vil få forlænget deres periode med sygedagpenge med tre måneder, hvis de når revurderingstidspunktet i perioden fra 20. maj til og med den 31. december 2020.

Det gælder også selvom kommunen har truffet afgørelse, om at de ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de sædvanlige forlængelsesregler.

Inden udløbet af forlængelsesperioden på 3 måneder, skal kommunen træffe afgørelse om sygedagpengemodtageren fortsat har ret til sygedagpenge.

Sygedagpenge for personer og pårørende i risikogruppe

Det er desuden vedtaget, at du kan få sygedagpenge, hvis du er i risikogruppen for smitte eller pårørende til en i risikogruppen.

Arbejdsgivere får desuden ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.

Den midlertidige refusion gælder der, hvor det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller arbejdsopgaverne, så arbejdet kan udføres efter sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Den mulighed gælder fra 20. maj til og med den 31. december 2020, uanset om du er, eller bliver, omfattet af revurderingstidspunktet.

Læs mere i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide" om sygdom og jobfastholdelse efter arbejdsgiverperiode

Er du i tvivl?

Har du spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at kontakte Ældre Sagens rådgivere. Rådgivningen er gratis, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt rådgivningen

Få overblik over seneste nyt fra Ældre Sagen om coronavirus

Sidst opdateret 01.12.2020