Arbejdsliv

Arbejdsliv og seniorjob

Corona: Nye regler om sygedagpenge

Folketinget har vedtaget en lov om udvidet ret til sygedagpenge på grund af situationen med coronavirus.

Sygedagpengeperioden forlænges igen
Folketinget har vedtaget endnu en ekstraordinær forlængelse af sygedagpengeperioden. Formålet er, at ingen skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Retten til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb før den 30. juni 2021. Det gælder med tilbagevirkende kraft.

Kommunen skal genoptage sager, hvor kommunen har truffet afgørelse om, at en sygedagpengemodtager pr. 1.11.2020 eller senere skal overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse med henblik på at forlænge retten til sygedagpenge.

Folketinget har vedtaget en lov med tilbagevirkende kraft fra 20.maj 2020, som går ud på, at arbejdsgivere og selvstændige – i særlige tilfælde – får udvidet ret til sygedagpenge og arbejdsgiverrefusion.

Retten udvides for at afbøde de økonomiske tab på grund af COVID-19.

De nye regler udvider retten til sygedagpenge/refusion på to måder:

  1. Arbejdsgivere og selvstændige får ret til refusion eller sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes COVID-19. Arbejdsgivere bliver dermed fritaget for udgiften til sygedagpenge i de første 30 kalenderdage, og selvstændige bliver fritaget for udgiften til sygedagpenge i de første to uger.
  2. Arbejdsgivere og selvstændige får også ret til refusion eller sygedagpenge for den periode, hvor lønmodtageren eller den selvstændige ikke er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men hvor uarbejdsdygtigheden skyldes, at man efter en anbefaling fra sundhedsmyndighederne skal opholde sig i hjemmet i karantæne, da borgeren antages at kunne være smittebærer af COVID-19.

Sygedagpenge for personer og pårørende i risikogruppe

Det er desuden vedtaget, at du kan få sygedagpenge, hvis du er i risikogruppen for smitte eller pårørende til en i risikogruppen.

Arbejdsgivere får desuden ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.

Den midlertidige refusion gælder der, hvor det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller arbejdsopgaverne, så arbejdet kan udføres efter sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Den mulighed gælder til 1. juli 2021.  

Læs mere i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide" om sygdom og jobfastholdelse efter arbejdsgiverperiode

Er du i tvivl?

Har du spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at kontakte Ældre Sagens rådgivere. Rådgivningen er gratis, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt rådgivningen

Få overblik over seneste nyt fra Ældre Sagen om coronavirus

Sidst opdateret 17.05.2021