Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Rapport: Tiltag, initiativer og projekter målrettet pårørende - i kommuner og organisationer

Udarbejdet af Rambøll for Ældre Sagen i november 2020

At skabe bedre vilkår for pårørende er en mærkesag hos Ældre Sagen. Derfor har vi bedt Rambøll om at kortlægge viden om, i hvilket omfang og på hvilke måder kommuner og organisationer har fokus på pårørende. Rapporten giver indblik i, hvilke tilbud og initiativer der findes rundt om i landes kommuner og i en del organisationer.

En del af kortlægningen er en opfølgning på pårørendeundersøgelsen fra 2017: Pårørende – politikker, initiativer og tilbud i kommunerne. Resultaterne i denne rapport sammenholder resultaterne på kommuneniveau fra 2017.

 

Støtte til pårørende

Ældre Sagen kæmper for bedre vilkår for pårørende. Pårørende gør en kæmpe indsats for syge og svækkede ældre.
Læs mere om mærkesagen pårørende

Sidst opdateret 25.03.2022