Rapport: En værdig behandling - Ældre medicinske patienters oplevelser af værdighed i mødet med sundhedsvæsenet

Undersøgelse udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA), Region Hovedstaden, for Ældre Sagen

Undersøgelsen viser, at ældre svækkede mennesker på en række områder ikke oplever at blive behandlet værdigt i deres møde med sundhedsvæsenet. Ældre patienter og deres pårørende oplever utilstrækkelig behandling og pleje, mangel på god information og kommunikation samt mangelfuld koordinering af deres behandlingsforløb.

Undersøgelsen viser, at værdighed i behandling og pleje halter, når syge ældre mennesker ikke kan foretage toiletbesøg ved behov eller blive skiftet, når der er brug for det. Eller når patienter oplever selv at måtte sørge for sukkerfri kost for at tage vare på deres diabetes.

Undersøgelsen viser også, hvor stor betydning det har at blive set som et helt menneske og ikke bare som patient i en situation, hvor man er sårbar og svækket. Men travlhed og fokus på effektivitet i sundhedsvæsenet udfordrer de gode møder, omsorg og empati og efterlader patienter og deres pårørende fortvivlede og kede af det. Men det kan også have stor betydning for kvaliteten i behandlingen.

På trods af at et sammenhængende sundhedsvæsen har været på den politiske dagsorden i efterhånden en del år, viser undersøgelsen, at der fortsat er meget at gøre. Ældre patienter og deres pårørende fortæller om, hvordan de oplever at være kastebolde mellem den kommunale pleje og regionernes sygehuse eller mellem forskellige tilbud i kommunerne. Det er utrygt, og vigtig information og medmenneskelighed risikerer at gå tabt i overgangene.

Sidst opdateret 19.10.2020

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver syg.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen